Avklaring for minoritetsspråklige

Hva går det ut på?

Veilederne starter med å kartlegge ressurser, interesser og mål for å se hva som finnes av muligheter.

Videre hjelper vi deltagere med å få nye nettverk til jobbmuligheter gjennom veiledning, undervisning og arbeidsutprøving.

Vi bruker tolk til kartlegging, undervisning og veiledning. Dette gjør vi for å forsikre oss om at vi forstår hverandre gjennom hele tiltaket.

Deltager og veileder vurderer sammen med NAV hvilke tiltak som er hensiktsmessige for å øke mulighetene i arbeidslivet etter endt avklaringsløp.

Hva er vår bakgrunn?

Blå Kors tjenesteproduksjon Oslo er en kunnskapsbedrift hvor de ansatte har høy kompetanse og utdanning. Veilederne har lang erfaring med tilrettelegging og inkludering i arbeidslivet. Vi har særskilt kompetanse innenfor minoritetsspråklige deltagere.

Veilederne har variert bakgrunn innen både sosialfaglig, yrkesfaglig, pedagogisk, og helsefaglig utdanning. I tillegg har vi veiledere med erfaring fra ledelse, juss og markedsarbeid. Vi har en solid tverrfaglig plattform og sterk inkluderingskompetanse.

De ansatte er sertifiserte innen:

Veiledere

Avklaring skal bidra til at deltager blir kjent med sine muligheter i arbeidslivet. Tiltaket skal ha fokus på å øke bevisstheten rundt muligheter og ressurser, som kan hjelpe deltagere ut i arbeid.

Deltagere lager først en individuelt tilpasset plan sammen med sin veileder, og NAV kan involveres i denne prosessen. Veilederne følger sine deltagere tett opp gjennom hele tiltaket for å sikre god tiltaksgjennomføring.

Fagveiledere

Fagveileder bistår veiledere og deltagere i gjennomføringen av arbeidsutprøving. Valg av arbeidsutprøvingsarena blir gjort på bakgrunn av deltageres ønsker, behov og muligheter for gjennomføring.

Fagveilederne gir opplæring og oppfølging under intern arbeidsutprøving, før deltagere skal ut i det ordinære arbeidsliv.

De bistår også veiledere med å vurdere arbeidsevne sett opp mot ordinære krav i arbeidslivet.

Hos oss kan alle deltagere få bistand til å finne veien til arbeid. Vi har et nært samarbeid med eksterne bedrifter og kan tilby arbeidsutprøving i det vanlige arbeidslivet.