Lese- og skrivetrening

I AFT har vi en egen pedagog som foretar grundige kartlegginger av lese-, skrive-, og tallferdigheter. Vi gir individuelt tilpasset opplæring i grunnleggende basiskompetanse.

Hva er basiskompetanse?

Basiskompetanse er de grunnleggende ferdighetene som de fleste arbeidsgivere forventer at vi besitter når vi søker jobb. Definert som følger:

  • leseferdigheter
  • skriveferdigheter
  • tallferdigheter
  • digitale ferdigheter

Arbeidsrettet norskopplæring

I Arbeidsforberedende Trening tilbyr vi arbeidsrettet norskopplæring for minoritetsspråklige på A1 og A2 nivå.

Pedagogen gir jobbsøkerne veiledning og bistand til forberedelser til studier, eksamener, sertifikat, og norskprøver.

Lese-, skrive- og tallvansker

Pedagogen samarbeider med spesialpedagog i tilfeller der jobbsøkere trenger utredning eller hjelp og veiledning med lese-, skrive-, og tallvansker.

Pedagogen kan bidra med viktig lese- og skrivetrening, samt bistand til studieforberedelser. Deres kartlegging og veiledning kan utløse rettigheter til støtte i undervisning og på eksamen.