Bevisste foreldre – en trygg oppvekst

Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i Norge. Dagens foreldre har ofte behov for informasjon, faglige råd og refleksjoner rundt bruken av alkohol når man har barn.

For mange er alkohol en kilde til nytelse og glede, og av og til nytes alkohol med barn til stede. Hvordan påvirker dette egentlig barnet?

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
Til deg som er forelder: Vi har samlet fakta og råd om alkoholbruk.

Fakta

 • 1 av 5 barn og unge mellom 8 og 19 år har opplevd det ubehagelig når en eller flere av deres foreldre/foresatte har drukket alkohol.
 • Samme andel synes at deres foreldre generelt skulle drukket mindre alkohol.

(IPSOS-undersøkelse for Blå Kors, 2019)

Jobber du med barn?

Møter du foreldre og foresatte gjennom arbeidet ditt? Er samtale rundt alkoholbruk i familien en del av dine arbeidsoppgaver knyttet til helsefremmende og rusforebyggende arbeid?

Her finner du ressurser som kan hjelpe deg som fagperson – når du skal åpne til dialog rundt fakta og synspunkter om egne og andres alkoholbruk, barnets alder, og holdninger til alkohol når barn er til stede og ikke.

En trygg samtale rundt et følsomt tema

gravid, mage, konsultasjon, fagpersjon, hender

Å starte en dialog om et sensitivt tema, som bruk av alkohol, kan være vanskelig. Tabu, skam og vonde erfaringer kan hindre en god flyt i samtalen. Ønsker du at samtalen skal være til hjelp for å sortere tanker, bli mer bevisst, endre synspunkter eller atferd, er det viktig å planlegge samtalen godt.

Blå Kors har utviklet 6 korte filmsnutter og spørsmål til refleksjon, samt 6 informasjonsbrosjyrer som vi håper er til god hjelp.

Film som samtaleåpner

En film som viser til fakta og aktuelle problemstillinger er en god måte å starte samtalen på. Se filmen (1 min) om barn og alkohol sammen, og still noen spørsmål om filmen etterpå.

Videosnutt som samtaleåpner: Om foreldre, spedbarn og alkohol. I løpet av 2021 kommer det flere filmer om dette temaet, som legges ut på denne nettsiden.
.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
Her finner du alle filmene i serien «Bevisste foreldre – en trygg oppvekst. Om foreldre, barn og alkohol»

Du kan åpne samtalen med et spørsmål, som for eksempel:

 • Hva gjorde inntrykk på deg i filmen?
 • Kjenner du deg igjen i noe av dette?
 • Hvilke tanker og følelser skapte denne filmen?

Deretter kan du utvide samtalen med generelle spørsmål til refleksjon.

Spørsmål til refleksjon

For å få en god flytt i samtalen er det viktig at samtalepartneren får mulighet til å komme med sine synspunkt, og føler seg hørt og anerkjent. Spør om tanker, minner og egne refleksjoner. Det kan gi en følelse av å bli sett og verdsatt som person med unike erfaringer og verdier. Under finner du eksempler på spørsmålene du kan stille.

Spørsmål om foreldrerollen og alkohol

Din mening og erfaring

 • Har du noen ganger hørt «et glass kan du vel ta»?
 • Hva tenker du om spørsmålet og mulige svar på det?Hvilke erfaringer har du selv hatt som barn med alkohol i din familie?
 • Hvordan tror du dette har påvirket deg som person?
 • Hva synes du er vanskelig med tanke på alkohol og din rolle som forelder?

Ditt barns reaksjoner

 • Hvilke tanker har du gjort deg når det gjelder alkohol og barn?
 • Spiller barnets alder noe rolle?
 • Hvordan blir barnet ditt påvirket av din eller din eventuelle partners forhold til alkohol?
 • Hvordan reagerer barnet ditt på din eller andres oppførsel i påvirket tilstand?

Din partner og nærmiljø

 • Hva synes du om drikkevanene til deg og din eventuelle partner? Har du ønske om å endre noe?
 • Hva kunne du ønske å endre med tanke på forholdet til alkohol i omgangskretsen din? Hvordan kan du snakke med dine nærmeste om dette?
 • Hva kan gjøre det vanskeligere eller lettere å avstå fra alkohol i situasjoner når barn er tilstede? Hvilken rolle ønsker du at din partner tar i dette?
 • Hva kunne du ønske å endre eller påvirke med tanke på alkohol i det miljøet du og barnet ditt lever/er i akkurat nå?

Brosjyrer som lar samtalen leve videre

Blå Kors har utviklet 6 informasjonsbrosjyrer som svarer på hvert sitt spørsmål om foreldre og alkohol. Disse tar for seg barnets alder fra graviditet, til barnet er ungdom og går ut av ungdomsskolen. Trykte brosjyrer kan bestilles gratis. Bestillingsskjema ligger nederst på siden. Ønsker du å laste ned PDF-fil kan du gjøre det også eller i tillegg.

Bestill gratis materiell

Du kan bestille trykte brosjyrer som hjelper deg i samtalen rundt alkohol. Alt materiell er gratis og vi dekker porto.

Bestill brosjyre – bevisste foreldre

 • Legg inn navn på brosjyrer og antallet du ønsker å bestille
 • Samtykker du til å bli kontaktet om evaluering av brosjyren?

Ta kontakt om du har spørsmål

Svetlana Dudaitiene

Rådgiver Forebygging – Blå Kors Hovedkontor
+47 967 09 405

Om prosjektet

«Bevisste foreldre – en trygg oppvekst» er et forebyggingsprosjekt utviklet av Blå Kors og finansiert av Helsedirektoratet. Dette er revidert versjon av tidligere forebyggingsprogram «Bevisste foreldre – en god start».

Målet for prosjektet er å hjelpe foreldre og foresatte til å reflektere omkring eget alkoholbruk og hvordan dette kan påvirke barn. Hensikten er å begrense mulige skadevirkninger knyttet til alkoholbruk.