Forsiden

Blå Kors Borgestadklinikken i Skien tilbyr tverrfaglig, spesialisert behandling (TSB) for mennesker med rusrelaterte problemer og spillavhengighet. Behandling hos oss er gratis, med unntak av ordinære takster for egenandel i poliklinikken.

Behandlingstilbudet gis av erfarne og dyktige psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer og andre medarbeidere. Behandlingen bygger på en grunnleggende overbevisning om at den som søker hjelp har et potensial til både vekst og utvikling. Det er flere veier inn i avhengighet og flere veier ut. Vi ønsker å gå sammen med enkelte pasient og tilrettelegge behandlingen.

Nedenfor kan du lese mer om våre behandlingstilbud. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og rådgivning.

Aktuelt

Blogg om rus og avhengighet

Les mer fra Blå Kors