Den viktige samtalen med barn i barnehagealder

I boken «Vondt i magen» og i animasjonsfilmen er fokuset rettet mot den viktige relasjonen mellom en trygg voksen og et barn. Hvordan du kan lytte til og snakke med et barn om gode og vonde hemmeligheter. Fortellingen viser hvor nyttig en enkel, liten handling kan være når man er bekymret for et barn. Boken og filmen er en invitasjon til å snakke om det barnet er opptatt av.

Om boken

Lille Maiken har hovedrollen i boken «Vondt i magen». Hun har en klump i magen som ikke går bort. «Vondt i magen» henvender seg til voksne som har ansvar for barn i barnehagealder.

Animasjonsfilmen over bygger på boken med samme navn. Det er også utviklet fargeleggingsark som barn kan tegne på i forbindelse med lesinga og samtalen.

I del 1 av boken er fokuset rettet mot barna; hvordan lytte til og snakke med et barn om ulike følelser de har? Boken er lagt opp som en samtale og åpne spørsmål rundt tema som sinne, glede, tristhet og om gode og vonde hemmeligheter. Boken er en invitasjon til barnet om å snakke om det barnet er opptatt av. Vi ønsker at boken skal bli forbundet med en god stund i armkroken til en voksen.

Viktig tema

Boken «Vondt i magen» vokste fram av en idé fra Erle Sellevåg. Hun brenner for sin jobb med barn og særlig for sin jobb med sårbare barn i barnehagealder.

Sellevåg har skrevet flere kronikker om temaet. Hun registrerer et stort engasjement blant fagfolk, samt behov for mer fokus rundt tematikken. Erle Sellevåg satt i gang med å skrive en barnebok, men ønsket å knytte en faglig tyngde til boken og søkte dermed samarbeid hos Blå Kors.

Barn i rusfamilier i KoRus Sør ved Blå Kors Borgestadklinikken har utviklet en rekke ressurser som gir fagpersoner konkrete eksempler, tips og fagstoff om hvordan en på et tidlig tidspunkt kan gå fra bekymring til handling.

Sammen med ressurser fra Blå Kors-kampanjen «JEG SER» får leseren av «Vondt i magen» råd om hvordan en som voksen kan gjøre en forskjell.

Les e-bok gratis

Boka er også tilgjengelig for kjøp i alle nettbokhandlere, for eksempel her.

Boken «Vondt i magen» er utviklet gjennom midler fra Helsedirektoratet mens animasjonsfilmen «Vondt i magen» er utviklet gjennom midler fra Stiftelsen DAM.

Ressursene til nedlastning

Et inspirasjonshefte til boken og filmen (PDF 1MB)

Trykk på bildene for å se eller laste ned.

Fargeleggingsark som barna kan tegne på (PDF 0,3MB)

Blå Kors har også utviklet bok og film rettet mot barn i barneskolealder som heter «Sommerfugler i magen». Den passer for alle som både jobber med barn og har egne barn i skolealder. «Sommerfugler i magen» kan lastes ned som e-bok.

Du kan også bestille annet gratis materiell fra JEG SER kampanjen.

Vi håper at brukere av “Vondt i magen” kan gi tilbakemelding på hvordan boka og filmen har fungert i samtale med barn. Vi vil bli bedre!

Evalueringen tar kun noen få minutter å svare på

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker mer informasjon.

Svetlana Dudaitiene

Rådgiver Forebygging – Blå Kors Hovedkontor
+47 967 09 405

Gi oss gjerne tilbakemelding!

Vi håper at brukere av «Vondt i magen» kan gi tilbakemelding på hvordan boken og filmen har fungert i samtale med barn. Evalueringen tar kun noen få minutter å svare på, og kan fylles ut her. Vi vil bli bedre!

Evalueringen tar kun noen få minutter å svare på.
Senest oppdatert: 25. January 2021

Was this helpful?