Samtaler med tweens

Tweensjente på sykkel

Verdiene og troen på seg selv som de unge tilegner seg i denne perioden vil også påvirke hvordan de løser utfordringer de møter senere i livet. Derfor er tweens-perioden så viktig

Velg selv og Eventyrlandet er to korte filmer med tilhørende samtaleopplegg for tweens, aldersgruppen 9-13 år. Filmene er utgangspunkt for refleksjon om tema som gruppepress, rus, seksualitet, sosiale medier og gaming. Målet er å gi barna større motstandsdyktighet i møte med ytre press. Det tilhørende samtaleopplegget kan brukes hjemme, i grupper, eller voksne imellom, for eksempel på foreldremøter.

Vi vet at ytre og gode rammer er sentrale for at barn også skal kjenne på indre trygghet. Barna ønsker å bli møtt av varme og tydelige voksne som setter grenser og som engasjerer seg i deres hverdag.  For å ta gode valg og for å sette gode grenser trengs grunnleggende kunnskap.

I filmen VELG SELV blir disse temaene tatt opp: Grenser, kropp og krenkelser, dillemma, rus og gruppepress.

I filmens EVENTYRLANDET blir disse temaene tatt opp: Skadelig spillatferd, selvfølelse og selvtillit, sosiale medier, aldersgrenser på spill, ubehag på nett.

Vi håper at filmene skaper interesse for å reflektere sammen med barna. Slike refleksjoner gir kunnskap og hjelp til spørsmål og dialog.  Opplegget knyttet til hver av filmene gir nyttig informasjon til både barn og voksne, samt et utvalg samtalespørsmål om ulike tema. Velg ut de spørsmålene som er aktuelle for dere, og reflekter sammen! Opplegget egner seg både til undervisning og på hjemmebane. Det er først og fremst utviklet for samtale mellom voksne og barn, men kan også brukes voksne imellom, for eksempel på foreldremøter.

Rundt oss har vi mange stemmer som vil fortelle oss noe om hvordan vi blir lykkelige, glad og fornøyde. Vi gjør mange valg i løpet av en dag og av og til kan valgene føles store og umulige. Vi trenger ikke ta alle de vanskelige valgene alene, snakk med en trygg voksen som du stoler på.

Fra samtaleopplegget til Velg selv

Filmen Velg selv (2,5 min)

5 temaer Velv selv – filmen kan brukes til

Trykk på ikonene nedenfor for å finne samtaleopplegg for de temaene du ønsker å ta opp – med tweens hjemme, i grupper, eller med andre foreldre.

Gruppepress

Filmen Eventyrlandet (2 min)

5 temaer EVENTYRLANDET kan brukes til

Trykk på ikonene nedenfor for å finne samtaleopplegg for de temaene du ønsker å ta opp – med tweens hjemme, i grupper, eller med andre foreldre.

Gamer
Skadelig spillatferd
Barn og spill
Ubehag på nett
Øynene til en gutt
Selvfølelse og selvtillit
Jente med mobil
Barn og sosiale medier

Om Velg selv og Eventyrlandet

Velg selv er et samarbeid mellom Blå Kors, Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Den norske Kirke, KFUK-KFUM og IKO – Kirkelig pedagogisk senter. Filmene er utviklet med støtte av Helsedirektoratet, Stiftelsen Ansvar för framtiden og Størst av alt – trosopplæring i Den norske kirke.

Eventyrlandet er utviklet av Blå Kors sammen med Snakkommobbing.no og Barnevakten.

Senest oppdatert: 14. April 2020

Was this helpful?