Ulike ressurser for deg som jobber med barn

Vonde hemmeligheter er en usynlig og tung sekk å bære. Ingen barn er egnet til å bære det tunge i livet alene. Vår visjon med JEG SER ressursene – er at hvert barn skal få oppleve en trygg relasjon med minst en voksen i løpet av barndommen: gjennom samtale og omsorgshandling rettet direkte mot barnet. For å kunne samle inn det viktigste man trenger i sin «livsmestringssekk» bør alle barn ha et lett hjerte og et åpent og trygt syn på verden.

Her kan du laste ned bestillingsbrosjyre eller enkelte ressurser.

Digital veileder til folk flest

I denne veilederen får du fem gode råde for hva du kan gjøre ved bekymring for et barn, og hvordan du kan gjøre en forskjell for barna i ditt nærmiljø. Du kan dele lenke til interaktiv veileder på It’s Learning eller andre plattformer du bruker.

Trykk på plakaten nedenfor for å gå inn på veilederen.

Brosjyren «Jeg ønsker å bli sett – selv om jeg skjuler det som er vanskelig»

Brosjyre inneholder 5 gode råd om hva du kan gjøre ved bekymring for et barn. Brosjyren kan deles ut under foreldremøter, fagdager, personalmøter eller være til hjelp i individuelle samtaler. Trykk på bilde for å se og laste ned brosjyren.

Plakater og bannere

Bannerne har et illustrert budskap med en historie i fokus. Den ene handler om ei jente som ikke vet hva hun møter når hun kommer hjem. Den andre handler om ei jente som hører at hun blir snakket om bak sin rygg. Plakatene kan henges på kontoret eller ved arbeidsbordet og minne om det viktige budskapet til JEG SER. Trykk på bildene for å se og laste ned.

Banner A3, pdf.
Banner 120x40mm, pdf.

Samtaleopplegg

Samtaleopplegg er utviklet til bruk under foreldremøter eller/og fagmøter og har som mål å skape dialog og samtale rundt temaet «Hvorfor det er viktig å se alle barn». Det klargjør hvordan voksne kan vise omsorg gjennom ord og nærvær ved bekymring for et barn. Til gruppearbeidet følger det med en Power Point- presentasjon med illustrasjoner, budskap og spørsmål. Trykk på bilde for å se og laste ned Power Point presentasjon for samtaleopplegg.

Ressurspakker for barnehage og grunnskole

Ressurspakker “Vondt i magen” og “Sommerfugler i magen“. Disse ressursene kan brukes i forebyggende arbeid eller for eksempel i forbindelse med livsmestring som tema knyttet til rammeplanen for barnehage eller skole. Begge ressurspakkene er tenkt som samtaleskapende, relasjonsbyggende og følelseskompetansefremmende redskap. Samtidig utelukker vi ikke at ressurspakkene eller deler av dem kan brukes av barnet selv, eller i andre situasjoner enn barnehage eller skole: med barn som pårørende eller ved barnevernsinstitusjoner, fritidsaktiviteter med flere.

NRK Østfold Østafjels innslag om utprøving av Sommerfugler i magen opplegg

Svetlana Dudaitiene

Rådgiver Forebygging – Blå Kors Hovedkontor
+47 967 09 405
Senest oppdatert: 15. January 2021

Was this helpful?