Behandling for avhengighetslidelser

Vi tilbyr spesialisert behandling ved problematisk bruk av alkohol, medikamenter eller andre rusmidler, og for ukontrollert spilling. Velkommen til oss i Haugesund.

Blå Kors klinikk Haugaland er en del av spesialisthelsetjenesten og består av poliklinikk, døgnenhet og dagklinikk. Vi jobber på oppdrag fra Helse Vest RHF. Hos oss arbeider det psykologer, psykiater, fagkonsulenter, sosionomer, sykepleiere, vernepleiere, barnevernspedagoger og lege.

Å bli kvitt en avhengighet skjer ikke over natten. Det krever langvarig, målbevisst endring.

Les mer fra Blå Kors

RSS-feil: A feed could not be found at `https://blakors.dev.dekodes.no/category/barn-og-unge/feed/`; the status code is `200` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`

Innsikt om rus og avhengighet

RSS-feil: A feed could not be found at `https://blakors.dev.dekodes.no/feed/?post_type=article`; the status code is `200` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`