Dagbehandling

Hvem passer tilbudet for

For å få plass i dagtilbudet må du allerede være pasient enten i poliklinikken eller i en av døgnenhetene. Dette tilbudet passer for deg som trenger noe mer enn poliklinikken kan tilby, og noe mindre støtte og struktur enn det som tilbys når du er innlagt. Dagtilbudet er særlig viktig for pasienter som er spesielt sårbare for tilbakefall og behandlingsbrudd.

Vi er også opptatt av at dagtilbudet er en brobygger for pasientene over til selvhjelpsgrupper, brukerorganisasjoner og aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner.

Innhold i behandlingen

Som pasient i dagtilbudet har du en behandlingsplan som vi legger opp utefra dine behov. Det betyr at antall dager du er her, innhold og lengde i dagene er ulike fra pasient til pasient. Vi har tilbud om ulike grupper, undervisning, informasjonskafé og felles måltider, blant annet.