Familieenhet

Det er 3 plasser hos oss og vi holder til sentrumsnært i egne lokaler nær Haugaland

A-senter, med lekeplass like utenfor. Familiene bor i hver sin moderne leilighet som er

fullt utstyrt med stue kjøkken, bad og soverom. I tillegg er der felles kjøkken, stue og

kontorer.

Tilbud for aleneforeldre og foreldrepar

Vi legger stor vekt på barnets behov for hvilke behandlingstilbud som vi legger vekt på.

Som foreldre ønsker man barnets beste, men både rusmiddelproblemer og andre

vansker kan bidra til utfordringer i en families startfase. Det å jobbe med

rusmiddelproblemer er utfordrende. På Familieenheten vil du møte et team som

både har kunnskap og gode verktøy til å hjelpe deg med dette. Behandlingsteamet

består av psykologer, psykiater, lege og miljøterapeutermed forskjellig fagbakgrunn

og erfaring.

Fokusområder

Vi jobber ut fra funksjonssirkelen som viser ti viktige livsområder. Målet med funksjonssirkelen

er å finne ut hva akkurat du trenger å jobbe med. Det kan dreie seg om

behov for å etablere et nytt nettverk, ordne i økonomi, finne annen bolig, mestre rusmiddeltrang

eller psykiske vansker. Veiledning med sikte på å skape et godt samspill med barnet vil være en viktig del av tilbudet.

barn og voksen i sandkase
Barnets behov er viktig når vi utformer behandlingstilbudet.

Varighet

Et behandlingsforløp består av polikliniske samtaler, møter med hjelpeinstanser,

innleggelse og oppfølging i hjemmet i tråd med pakkeforløpet i rus og psykisk helse.

Behandlingsvarighet blir tilpasset behovet til den enkelte familie, men 3-6 måneder kan

ofte være aktuelt for å starte gode endringsprosesser og bli trygg i foreldrerollen.

Familien vil få tilbud om oppfølging fra behandlingsteamet etter behandlingsopphold.

Innleggelser etter § 10.3

Haugaland A- senter har en plass for gravide som har behov for skjerming etter

helse- og omsorgstjenesteloven § 10.3

I utgangspunktet gis dette tilbudet i vår døgnklinikk, men det vil legges til rette for

overføring til Familieenheten når den gravide er klar for det.