Samtalegrupper

Tilbudet om gruppesamtaler er et frittstående tilbud uavhengig om den med avhengighetsproblematikk selv er i aktiv behandling.

Et gruppebasert tilbud bygger på forståelsen av menneskets iboende evne til å hjelpe seg selv og andre. Mange av de vanskelighetene vi opplever, har oppstått i samspill med, eller fravær av, andre.

Dele opplevelser

Tanken bak samtalegruppen er at denne typen vanskeligheter best kan ses og arbeides med i gruppe. I gruppen kan en lære av hverandre, bli bedre kjent med egne reaksjonsmønstre, dele opplevelser, gi og få støtte, oppleve samhold og gjenkjennelse; det er flere «i samme båt».

Det å være pårørende

Det sentrale temaet for gruppen vil være å snakke om det å være pårørende. Den pårørende må være over 18 år og ikke selv ha et avhengighetsproblem. Du kan bli henvist til samtalegruppen gjennom din fastlege.

Behandlere på poliklinikken kan også henvise til gruppen. Når vi har mottatt henvisning blir du innkalt til samtale i forkant av oppstart i gruppen. Oppstart tilpasses den enkelte. Per i dag gjennomføres gruppen annenhver tirsdag, fra kl. 15:00–16:30.