Stabilisering og utredningsenhet

De fleste pasientene våre har vært innlagt for avrusning, så vi samarbeider nært med andre institusjoner i spesialisthelsetjenesten. Men det er også  mulig å få plass hos oss uten en døgnbasert avrusning. Noen avruser seg selv, da har vi som oftest satt opp og gjort avtale om en støttestruktur som for eksempel innholder hyppige urinprøver i en periode.

Det kommer også pasienter til stabilisering og utredning fra poliklinikken, når det er pasienter der som trenger en innleggelse for kortere tid.

Vi har 12 plasser på denne enheten.