Farligere enn mange tror

‘- Cannabisbruk er farligere enn mange tror.. Det er rett og slett uvitenhet når ungdom sier det ikke er farlig å bruke cannabis.

Av Ivar Eidsaa
Anne Randi Hanssen som har tiltrådt som ny leder ved Barnas Stasjon, roper et kraftig varsko overfor de mange som sier det ikke er farlig å bruke cannabis.
Etter over 14 år som helsesøster ved Kvadraturen skolesenter og åtte år som koordinator for hasjavvenningsarbeidet i regi av Kristiansand kommune, har hun ved selvsyn sett hvilke skadevirkninger rusmiddelbruk har.
– Det som har skjedd de siste 10-15 årene er at hasjen er blitt så mye sterkere. Rusen og skadene blir langt kraftigere, sier hun.Cannabis er samlebetegnelse for marihuana, hasj og hasjolje. Det er hasj som er mest brukt. Cannabis dyrkes både på friland og i veksthus/innendørs. De siste årene har vi også sett syntetiske cannabinoider på markedet.
Store påvirkninger
– Syntetiske cannabinoider kan bestilles over nettet. Når rusmidlene er produsert på et bakrom eller i en garasje, vet man ikke hva man får i seg og hva rusmidlene er laget av. Effekten er betydelig større enn plantecannabinoider. Jeg er bekymret i forhold til ufarliggjøringen som mange tar til orde for. Det er fordi mange ikke vet. Påvirkningene på både psyke og kropp er store, til dels betydelige, sier Hanssen.
Hun sier det er blitt gjennomført flere forskningsprosjekter for å dokumentere faktiske skadevirkninger.
– Bruk av cannabis påvirker konsentrasjonen. Oppmerksomheten blir dårligere, det samme gjelder hukommelsen, og evnen til refleksjon, det som kan omtales som kognitive funksjoner. Bruk av cannabis øker sjansen for å få psykiske skader i betydelig grad, sier hun.
Kjenn på de ekte følelsene!
Det er ulike årsaker til at unge velger å bruke cannabis. Noen har en sårbarhet ved for  eiksempel å ha vært utsatt for traumatiske hendelser, omsorgssvikt eller andre påkjenninger. Mye kan også utløses ved rusbruk. Psykose, depresjon, angstproblematikk, kan være noen av konsekvensene. Vi ser at flere som de som får behandling for psykiske problemer og sykdommer,også har en cannabisproblematikk.
Hun advarer mot å sammenligne bruken av cannabis og alkohol.
– Det er farlig på hver sin måte, sier hun.Hun har møtt mange som sier at rusen som cannabis gir, er med på å dempe stresset. Man blir mer avslappet, og ikke så gearet i tankene.
– Spørsmålet blir da hvordan oppnå det samme uten rusmidler. Svaret kan være komplisert, og det er ofte sammensatte faktorer. Noen synes fravær av rusen som hasj og cannabis gir, er skummelt fordi man da må kjenne på de ekte følelsene. Men skal man komme videre, er det nettopp det en må! Da er det viktig at vi i hjelpeapparatet står tett på og kan følge opp på en god måte, sier Anne Randi Hanssen.
Bruk av cannabis øker sjansen for å få psykiske skader i betydelig grad, sier Anne Randi Hanssen.