Storbasar 24. april

I år inviterer kvinneforeningen hos Blå Kors Kristiansand til storbasar for 40. gang! Overskuddet går til Blå Kors ferier. I fire tiår har kvinnene drevet et imponerende arbeid for å skaffe til veie penger som kan være med på å gi familier som trenger det, et godt ferietilbud i trygge og gode rammer. Lillian Kirkhus har vært primus motor i dette arbeidet, helt siden det startet opp.

Av Ivar Eidsaa

– Det var ikke vanskelig å takke ja til å skulle yte Lillian en håndsrekning da Arvid Solheim og Trond Gundersen utfordret meg og spurte om jeg kunne hjelpe til, sier Torstein Elefsen.
– Da jeg var ferdig med stolsalget i forbindelse med julefesten, hadde jeg ikke noe prosjekt å gå i gang med der og da. Jeg hev meg rundt, og startet med å kontakte alle de jeg kjenner som driver butikk eller firma, for å skaffe noen virkelig gode gevinster. Arbeidet som kvinneforeningen har drevet i så mange år, er så viktig for så mange. Det var ikke vanskelig å si ja til dette, smiler Torstein Elefsen.
Gevinster har han fått, i hopetall. Svært mange har sagt ja til å bidra. Parallelt gikk han i gang med å selge lodder til Blå Kors-basaren. Han fikk ja da han spurte om å kunne rigge seg med et bord på Amfi Vågsbygd Senter. På en uke i desember solgte han 32 loddbøker! Med 3.200 solgte lodd, kunne hele 32.000 kroner settes i banken. I tillegg solgte også de dyktige kvinnene i kvinneforeningen flere loddbøker. Samlet er nærmere 50 loddbøker blitt solgt, og salget fortsetter helt frem til selve dagen den 24. april.

Flotte gevinster

- Loddsalget er gått meget bra, sier Torstein Ellefsen.
– Loddsalget er gått meget bra, sier Torstein Ellefsen.

– Jeg skal sitte fra onsdag til lørdag på Amfi kommende ute for å selge lodder. Så hvis det er noen som enda ikke har kjøpt lodd, er det bare å komme, humrer han.
– Hva er årsaken til at det er blitt solgt så enormt med lodder?
– Det er en kombinasjon av mange ting. En er at publikum så at bordet var fylt med mange flotte gevinster. Et annet er navnet Blå Kors, som mange forbinder med noe positivt. I tillegg handler 50 prosent av innbyggerne på Flekkerøy på Amfi Vågsbygd Senter. Jeg kommer fra Flekkerøy og kjenner derfor mange av dem.
På selve dagen for kvinneforeningens basar den 24. april, skal hele 64 flotte gevinster loddes ut, til en samlet verdi av over 30.000 kroner. Førstegevinsten er et maleri av Per Ove Sødal til en verdi av 6.000 kroner. Andregevinsten er en kjøkkenmaskin til en verdi av 4.000 kroner, og tredjegevinsten en kaffetrakter til 3.000 kroner.

Overskudd

Gevinstene er mange og flotte.
Gevinstene er mange og flotte.

Elefsen synes det er flott at så mange bedrifts- og butikkeiere har stilt opp, noe som er med på å løfte lotteriet. I tillegg kommer jo det som skjer på selve dagen, hvor det vil bli åresalg, cafe, noe godt å bite i, underholdning og allsang. Og så får vi besøk av gospelkoret Restart med 70 sangere cirka 18.30! Til slutt trekkes en lang rekke gevinster til de heldige vinnerne: Mariusgensere, strikkede votter, skjerf og sokker, serviser, duker, pyntegjenstander, og mye, mye mer.
– Vi håper at kvinnebasaren i år kan sette rekord i innsamlede midler. Tidligere har det gjerne blitt et overskudd fra basaren på cirka 60.000 kroner, pluss/minus. Kan vi øke dette i år, vil det bety svært mye for så mange. Kunne vi klart å nå 100.000 i overskudd, ville det vært fantastisk, sier Elefsen.
Blå Kors har alltid hatt som utgangspunkt å skulle være til stede for mennesker som trenger det og gi dem en håndsrekning. Tidlig ble ideen født om å gi dem som ikke hadde råd eller mulighet til det, en betalt ferie på Sørlandet. Gjennom årenes løp har flere hundre familier og personer nytt godt av tilbudet, hvor en rekke frivillige medarbeidere stiller opp og yter en innsats for å kunne gi så gode ferieopplevelser som mulig til de som deltar.

Vil utvide arbeidet i år

Maria Jacobsen i Blå Kors ferier forteller at mer enn hundre personer fikk et ferieopphold i fjor.
– Nå arbeider vi for å kunne utvide tilbudet ytterligere, fordi behovene er så store. Inntektene fra kvinneforeningens basar er svært verdifullt i så måte, sier Jacobsen.
Alle involverte håper at mange møter opp på fredagen i kjelleren i Gyldenløvesgate 54 hvor basaren arrangeres. Klokken 17.00 åpnes dørene, på en dag hvor det skjer mye i lokalene til Blå Kors Kristiansand. Senere på kvelden, klokken 20.00, blir det Blå Gospel-konsert i Storsalen med Restart.
– Etter hva jeg har hørt, så markedsføres det godt innad i koret at det skal være basar. Mange av kordeltakerne vil nok møte tidlig for å kunne være med. Vi håper også at så mange som mulig av dem som kommer for å få med seg konserten, også stiller tidlig, sier Elefsen.

Solide forbilder

– Hva Lillian Kirkhus og alle de andre kvinnene i foreningen har lagt ned av arbeid gjennom så mange år, står det enorm stor respekt av. År ut og år inn, har de arbeidet for en sak de har hatt så stor tro på. Etter hvert som jeg er blitt mer kjent med dem, har respekten bare vokst. De fortjener alle all den honnør de kan få, all den applaus det er mulig å gi, og så mange klemmer som overhodet mulig. Jeg blir ydmyk til margen når jeg ser og hører hva de har hatt som sin tjeneste i alle disse årene. For meg er de alle solide forbilder, i det å arbeide for en god sak, uten å forvente å få så mye tilbake. Det å skulle se hvilken glede det gir for dem som får mulighet til å få et ferieopphold, har vært betaling god nok.
– Jeg er en stor beundrer av dem alle, og jeg er kry over å ha fått lov til å være Lillians assistent, sier han.

Han sier videre den trofastheten kvinnene i foreningen har lagt til grunn, er det mange som har noen å lære av.
– Vi som kommer etter denne generasjonen, har mye å lære. Det er disse og alle andre som gjør en stor frivillig innsats som har bygd opp landet, med sin trofasthet og sin tro gjennom mange, mange år. Et titalls kvinner kommer hver uke, stiller opp og jobber for noe de tror på. De sitter kanskje 20 på et møte, til en andakt og en liten utlodning. Det er de du ikke hører så mye om, de som ikke er på Facebook og forteller alle om hva de holder på med, hva de har til middag og hvor de reiser. De arbeider i det stille, men resultatene er betydelige, sier Torstein Elefsen.