g-bil med gave til Barnas Stasjon

Samlet inn 25.000,- til Barnas Stasjon

g-bil med gave til Barnas StasjonKundene til Skodaforhandleren G-Bil har samlet inn 25.000 kroner og gitt til Barnas Stasjon i Kristiansand.

– 250 av kundene våre som kom for å få gratis dekkskifte har hver gitt 100 kroner til arbeidet, forteller daglig leder hos G-Bil, Kenneth Abrahamsen.
Hver eneste høst blir G-Bils kunder invitert til å komme en lørdag for å få en gratis omlegging til vinterdekk. Tiltaket har vært veldig populært. Da G-Bil inviterte til gratis omleggingsdag nylig, kom det opp mot 400 kunder for å få vinterdekkene på bilen.

Gav en hundrelapp hver

– Vi har lenge gått svanger med en idé om å få kundene til å bli med på å samle inn penger til et godt og veldedig formål. Vi bestemte oss for at i år skulle vi forsøke å få dette til, forklarer Abrahamsen.
Abrahamsen forhørte seg hos flere av kundene om det kunne være en idé at de som ønsket det, kunne gi en hundrelapp. Samtlige gav uttrykk for at dette ville de være med på. En egen sparebøsse ble laget for anledningen, og dermed var man i gang. Da lørdagen med gratis dekkskifte var over, hadde 250 av kundene lagt en hundrelapp i sparebøssen.

Valget var ikke vanskelig

– Vi stod fritt til å avgjøre hva pengene skulle gå til, sier Abrahamsen. Han sier det ikke var vanskelig å avgjøre hvem som skulle få pengene.
– Vi hadde lyst til å hjelpe dem som virkelig trenger det. Jeg var inne på nettsiden til Barnas Stasjon. Vi hadde ikke lest lenge før vi var overbevist om å gi pengene til dette arbeidet, sier han.
De som bruker Barnas Stasjon har ulike utfordringer. Det kan være tidligere ruserfaringer selv eller i nær familie, psykiske utfordringer, lite nettverk eller andre sårbarheter. Arbeidet er omfattende, og flere hundre får hvert år på en eller annen måte hjelp gjennom det arbeidet som Barnas Stasjon driver.

– Ble svært overrasket

– Vi var veldig overrasket da Kenneth Abrahamsen dukket opp med en gavesjekk. Pengene kommer svært godt med, sier en svært takknemlig Anne-Randi Hanssen, leder av Barnas Stasjon i Kristiansand. Barnas Stasjon drives av Blå Kors og tilbyr blant annet nettverksbyggende og sosiale tiltak som middagssamlinger, pappagruppe, barselgruppe, mødregruppe og åpent hus, samt individuell foreldreveiledning og gruppeveiledning. Et eget ferie- og fritidstilbud hører også med.
– Vi håper pengene kan brukes på tiltak som kan komme flest mulig av brukerne til gode, sier Abrahamsen.
– Vår oppfordring er at så mange som mulig går inn på nettsidene for å lese om det viktige arbeidet som Barnas Stasjon driver. Det er ikke forbudt for andre å skulle gi mer, oppfordrer Kenneth Abrahamsen.