Skolen i skogkanten

Halvveis mellom Kristiansand og Evje ligger en av Agders minste videregående skoler. Øvrebø videregående skole heter den, er eid og drevet av Blå Kors, og har vokst en del de siste årene. Det er kanskje ikke alle som har hørt om skolen, der den ligger på Loland på Øvrebø – innimellom gårdsbruk og store skogområder. Men dette er en skole med særpreg, det skal den ha!  

Av: Engebret Grøthe

En skole som ligger utenfor byer og tettsteder kan være litt tungvint, tenker noen. Samtidig er dette også en aldri så liten fordel. Her kan ikke elevene stikke av for å handle eller sette seg på en kafe og skulke enkelttimer.  Når man først er ankommet denne skolen, så blir man her resten av dagen. Og opp kommer man med minibusser som skolen drifter. Og bussene kjører fra både Kristiansand, Søgne, Vennesla og Iveland.

50 år med skole på Loland

Det nyeste bygget som stod ferdig i 2014.

Til sammen er det omtrent 100 elever som går på denne skolen. Til forskjell fra de fleste andre videregående skoler er den ikke fylkeskommunal, men privat. Det er Blå Kors som står som eier av skolen. Opprinnelig begynte skoledriften som kursvirksomhet i forbindelse med Blå Kors klinikk, Loland. Dette var i 1967. Og etterpå har det bare ballet på seg. I dag er det stort sett 16 og 17-åringer fra Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla og Iveland som søker seg inn her. Og i år skal det feires 50-årsjubileum for skolen.

Flere yrkesfag å velge mellom

Til å være såpass liten skole, er det et bredt tilbud av yrkesfaglige utdanningsprogram elevene kan velge mellom. Disse er: VG1 Byggfag med VG2 Byggteknikk, VG1 TIP (Teknisk Industriell Produksjon) med VG2 Industriarbeider, VG1 Helse og oppvekst med VG2 Barne-og ungdomsarbeider eller VG2 Helsefagarbeider. I fjor startet det opp enda et tilbud: VG1 Service og Samferdsel. Dette er et utdanningsprogram som også får VG2 tilbud neste høst. Etter et toårig løp på skolebenken, har skolen et eget opplæringskontor som jobber med å skaffe lærlingeplasser til elevene.

Små klasser og frokost

Men hva er så spesielt med denne skolen? Noen har kanskje hørt om at man får ekstra tett oppfølging på denne skolen. I utgangspunktet må søkerne ha en dokumentasjon på at de har behov for at skolen følger litt tettere opp. Men de faglige kriteriene er de samme som på andre videregående skoler. Klassene er små, og det er relativt mange sosialrådgivere. Trivsel legges det mye vekt på her. Og om elevene skulle trenge en eller annen faglig tilrettelegging eller oppfølging på annet vis, ligger det litt i kortene at det er lettere å få ordnet slikt her enn på en stor skole. Skolen har selv bygget sitt eget leirsted på Hovden, og klassene reiser av og til opp dit for å bedrive friluftsliv. I tillegg tilbyr skolen en frokost hver morgen, slik at elevene får en hyggelig og næringsrik start på skoledagen.

-Vi blir godt kjent med hverandre

Tre fornøyde elever på ØVS! På bildet ser vi fra venstre Susanne Haglund, Lisa Maria Carozza og Isabella Hansen som alle går på VG1 Helse og oppvekst.

Elevene selv er stort sett veldig så fornøyd. Vi har snakket med noen elever som går på VG1 Helse og oppvekst. De forteller at de kan merke at skolen satser på at elevene skal trives. -Vi får mye hjelp når vi trenger det. Og det som er bra her, er at vi blir godt kjent med lærerne, sier Lisa. Det som er forskjellig fra andre skoler synes hun er at alle får være med på alt uansett økonomi, og at lærerne bryr seg mer. Isabella er enig i at man får hjelp til det man strever med, og hun liker godt det med at man blir så godt kjent med hverandre. Også Susanne liker godt at det er små forhold og oversiktlig. -Det er bra at vi har delt inn skoleåret i fire deler, eller moduler, der vi får et modulbevis og får vite hvordan vi gjør det underveis, mener hun. Frokosten setter alle tre pris på. Framtidsplanene er klare. Lisa vil gå videre og ta fagbrevet i Barne- og ungdomsarbeiderfaget, og starte en institusjon for barn og ungdom som trenger det. Isabella har tenkt seg Helsefagarbeiderfag. Susanne har også tenkt på den samme, og senere på Ambulansefag i Arendal.

Framtidstro

Når vi snakker med rektor Ole Arild Endresen, kan han fortelle at det satses optimistisk på utvidelse av skolen. Et nytt bygg skal på plass i løpet av året. Skolen i skogkanten vokser. Og selv om enkelte kanskje fortsatt vil mene at plasseringen er usentral, opplever mange av dem som går der at denne skoletypen er midt i blinken. I jubileumsåret kan skolen se tilbake på mange år med vekst og optimisme. Kanskje blir det 50 nye år for denne trivselsskolen?

Hvis du vil vite mer om skolen: søk oss opp på nettet eller på Facebook.