To nye æresmedlemmer i Blå Kors-speideren

Ved den nylige 70-års markeringen for Blå Kors-speideren i Kristiansand ble to høytstående hedersbetegnelser delt ut – æresmedlem i Blå Kors-speideren. Det er omlag 20 år siden liknende utnevnelser ble gjort, så dette er noe som ikke skjer ofte.

Leif Johannessen hadde gleden og æren av å utnevne følgende personer med tilhørende begrunnelser:

Yngve Andersson

Yngve Andersson

Vedkommende har en lang speidertid bak seg, han har hatt de fleste lederfunksjoner i KB speidergruppe. Flokkleder, troppsleder, lagleder og gruppeleder, materialforvalter og hyttesjef. Han har sittet i korpsstyret og vært korpssjef og i mange år kretssekretær av Sørlandet krets NSF. Han er den som fortsatt er drivkraften i gruppa. Han har viet hele sitt liv for speidersakens ideer til nytte og glede for andres barn. Gratulerer og velkommen som æresmedlem i Kristiansand Blå Kors speidergruppe – Yngve Andersson.

Trond Gundersen

Det er nok mange i tidligere tider som har gjort en stor oppgave for gruppa. I dag tenker vi på en person som er kjent av de fleste. Meg bekjent ikke tidligere speider, men vedkommende har over en menneskealder vist stor interesse for speiderarbeidet, talt vår sak og alltid vært der nor det trengs. Det være seg på fester, julefester vinterstid i skogen og andre anledninger. Han skaper liv og stemning omkring seg. Han er med på å formidle verdier alle speidere trenger. Når jeg sier trekkspill og andakt så kan det ikke være andre enn Trond Gundersen.