Våg Fotball og snakkommobbing.no innleder samarbeid

Våg Fotball og en rekke andre idrettsklubber skal denne sesongen spille med logoen til chattjenesten snakkommobbing.no på draktene.

Av Ivar Eidsaa

– Gjennom dette samarbeidet blir vi bedre kjent, og øker samtidig fokus på en sentral tematikk i en av Sørlandets største breddeklubber, sier daglig leder for snakkommobbing.no, Andreas Eidem.

Også Donn har innledet et samarbeid med snakkommobbing.no, hvor blant annet guttelaget som mesterkokk Trond Moi er trener for, har logoene på drakten. Foto: Henning Reme.

En landsdekkende tjeneste

Blå Kors Norge startet opp den nye chattjenesten snakkommobbing.no høsten 2015. Målet er å nå så mange som mulig av de mellom 60.000 barn og unge som i dag utsettes for mobbing, samt å bevisstgjøre voksne som har kontakt med barn og unge om hva mobbing er og hvordan gode forebyggende holdninger kan bygges. Av dem som mobbes har omkring halvparten aldri fortalt andre voksne at de blir mobbet. Snakkommobbing.no er en landsdekkende tjeneste og driftes fra Blå Kors Kristiansand sine lokaler i Posebyen.

Vil forebygge på en god måte

– Vi vet at det også skjer mobbing i idretten. Skal man forebygge mobbing, må man vite hva mobbing er. Da er det viktig at ledere og trenere i klubben har kunnskap om hva man skal se etter for å forebygge mobbing, sier Tore André Dahlum, sportslig leder i Våg Fotball.

Idrettsklubbene i Norge har mulighet til å gjøre noe ekstra for en god og viktig samfunnsaktør ved å ha logen til aktøren på drakten. Da Våg Fotball skulle beslutte hvem klubben ville samarbeide med, ønsket klubben å innlede et samarbeid med snakkommobbing.no.

– Vi er glade for samarbeidet. Det vil ha god betydning for oss begge, sier Andreas Eidem, virksomhetsleder for snakkommobbing.no og Tore André Dahlum, sportslig leder i Våg Fotball.

– Er viktig for oss

– Samarbeidet med snakkommobbing.no er viktig for oss som klubb, sier Dahlum.

Han forteller at Våg Fotball har bak seg en periode med en betydelig vekst i antall unge jenter og gutter som ønsker å spille fotball. På få år har klubben vokst betydelig. Flere hundre nye spillere er kommet til.

– Hele veien har vi vært opptatt av å bygge en god klubbånd, hvor de mange barn og unge som spiller fotball hos oss skal trives og kjenne seg inkludert, sier Dahlum.

Bevisstgjøre trenere og ledere

– Våg Fotball skal være en arena som barna opplever som mobbefrie, legger han til.

– Vi ønsker å bruke samarbeidet til å bevisstgjøre trenere og ledere internt. Vi håper at snakkommobbing.no kan bidra på noen av de kursene og samlingene vi gjennomfører for å informere om hva mobbing er, og hva vi som voksenpersoner kan gjøre for å forebygge, samt hva vi som voksne skal se etter hvis vi har mistanke om at mobbing finner sted, sier Dahlum.

Snakkommobbing.no har innledet et nært samarbeid med flere idrettsklubber på Sørlandet. I tillegg til Våg Fotball, spiller også FK Jerv, Donn, Birkenes Håndball, AK 28 og KIF Håndball med logoen til snakkommobbing.no på draktene.