Roy Johansen i samtale med Arvid Solheim.

‘- Det er godt å bo her

– Det er alltid stas med en grillfest. Det blir sjelden feil, smiler Jan Arvid Gausdal, da alle beboerne ved botilbudet Vågsbygdveien 3 er blitt invitert til grillfest.

Av Ivar Eidsaa

– Her er det bare å få unna litt, humrer Olaf Messel, der han står og styrer grillen, og sørger for at kjøtt, pølser og andre herligheter blir passe stekt.

En 10-12 av beboerne ved Vågsbygdveien 3 er kommet. På bordet står de friskeste salater, og maten smaker ifølge beboerne aldeles utmerket.

Etter at maten er fortært, finner Trond Gundersen ved Blå Kors Kristiansand frem trekkspillet. En del av beboerne har samlet seg. Det er tid for litt sang og musikk. Sangen toner friskt. Det er tydelig at det tekstene sier noe om, betyr mye for den enkelte.

Samlingen avsluttes med en liten bønn.

– Livet er godt å leve, smiler en av dem.

Er en del et miljø

Trond Gundersen sammen med en av beboerne.

– Det var et slikt botilbud jeg trengte. Det er godt å bo her, sier en av beboerne ved Vågsbygdveien 3, drevet av Blå Kors Sør Rehabilitering AS.

– Jeg hadde egen leilighet, men det fungerte ikke så særlig. Det ble for ensomt. Her har jeg et miljø å være en del av. Dagene går med til frivillig arbeid i Blå Kors Kristiansand og Filadelfiamenigheten. Det er godt å være en del av disse fellesskapene, sier han.

– Her har jeg fått den hjelpen jeg har hatt behov for. Personalet er fantastisk, sier han.

Opptrening

Etter maten er det samling hvor det synges litt, som Olaf Messel fra Posebyen Frivilligsentral for anledningen har stått for grillingen, er også med.

Vågsbygdveien 3 er eid av Blå Kors Sør Rehabilitering AS, som tilbyr gode og trygge boliger for personer som sliter med å etablere seg på det ordinære boligmarkedet. Det ytes heldøgns oppfølging for leietakerne i henhold til avtale med Kristiansand kommune.

Personalet tilbyr opptrening i de gjøremål og ferdigheter som kreves for å kunne bo godt i egen bolig og mestre egen hverdag og fritid. Det tilbys også støttesamtaler vedrørende rusrelaterte problemer.

Oppfølgingen tilrettelegges i henhold til den enkeltes forutsetninger, mål og behov.
Bygget består av 21 leiligheter og holder en god standard.