Nå bor han på gaten i Paris

Mobasher var en av mange enslige mindreårige asylsøkere som var i kontakt med Blå Kors Ung da han bodde på Sørlandet. Nå har han flyktet og bor på gaten i Paris. Når Blå Kors Ung torsdag 9.nov markerer nesten tre års drift, blir Mobasher og de andre unge asylsøkerne hedret med et eget rom.

Av Ivar Eidsaa

– Mobasher og de andre unge enslige mindreårige asylsøkerne har satt store og gode spor etter seg sier Maria Jacobsen, virksomhetsleder for Blå Kors Ung Kristiansand.

– Vi ønsker å hedre dem på en god måte og vil benytte anledningen til å fortelle deres historie, til ettertanke, og forhåpentligvis også til en god positiv respons hos publikum sier Jacobsen.

Enslige mindreårige asylsøkere

Blå Kors Ung Kristiansand har i to år hatt nær kontakt med svært mange av de mindreårige enslige asylsøkerne som har bodd på Sørlandet.

– Vi vil vise et filmet intervju som er blitt gjort med en av dem. Av de nærmere 300 ungdommene som er med i Blå Kors Ung, har svært mange av dem vært enslige mindreårige asylsøkere, sier Jacobsen.

Filmen er tatt opp to uker før en av dem flykter fra Norge videre til Paris. 30-40 av ungdommene som har gått hos Blå Kors Ung befinner seg nå uten fast bopel i andre deler av verden. Noen i Paris, andre i Tyskland og Spania.

– Ettersom mange enslige mindreårige i stor grad har gått hos oss, har vi valgt å dedikere et eget rom til dem, sier Maria Jacobsen.

Mitt monument

Mobasher kom til Norge fra Afghanistan. Han var 17 år da intervjuet og filmen ble gjennomført, men bare to uker etter filmingen var ferdig, flyktet han fra Kristiansand. Han bor nå på gaten i Paris.

Denne filmen finner sted i konferanserommet hos Blå Kors Kristiansand, og har fått navnet «Mitt monument».

Filmen er på 15 minutter, og vil bli vist fire ganger i løpet av arrangementet. Intervjuet er hans respons og tanker på tiden her.

Det er spesielt å bli kjent med en som snart blir 18 år og som lurer på hvilken dag han skal rømme, når andre ungdommer som går hos oss diskuterer om man skal invitere 20 eller 30 til sin egen 18 års bursdagsfest. Det er da livet får et perspektiv som er vondt og tankevekkende sier Jacobsen, som for mange av de unge asylsøkerne ble Mamma Mia.

 

Mobasher som vi her ser på bildet nederst til venstre, ble intervjuet før han flyktet til Paris. Intervjuet er noe av de som blir presentert under festen.