Virksomhetsleder for Blå Kors ferier, Inger Sørensen, var svært takknemlig for alle gavene.

Adventskalender Tidgiver: 9. desember

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg ble i sin tid spurt med i Musikkoret og siden har jeg holdt på.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg kan se tilbake på 25 flotte år i Blå Kors. Jeg startet i Musikkoret, og ble etter hvert også med i gjengen som arrangerer Lørdagskveld, hvor seniorene møtes til mat, samvær, andakt og mye sang og musikk. Vi har fem partier som rullerer på det hele, og jeg er med i ett av disse. Etter hvert ble jeg også med i styret. Når vi samles, pleier vi å være en 80-100 personer hver gang.

Jeg har også vært med på Torsdagskveld.

Vi er også en stor gjeng som er med på de turene som Blåen Reiser arrangerer, det være seg til Danmark som vi har en tur til i året, til Sverige, og den faste turen hvert år til Østerbro i Halden, hvor vi besøker Blå Kors i Halden.

Ditt sivile liv:

Jeg arbeidet som psykiatrisk sykepleier i godt over 20 år. Jeg er pensjonist og lever et aktivt og godt liv.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir veldig mye tilbake å være med som en av mange i det store og viktige arbeidet som Blå Kors gjør. Musikkoret gir meg mye. Vi er mye ute og synger også i andre sammenhenger, og har et utrolig flott fellesskap. Vi møter mange takknemlige mennesker når vi er ute og synger.

Det å kjenne på gleden av å være sammen, betyr mye. Mange eldre har lite å finne på. Torsdagskveld og Lørdagskveld er to gode fellesskap å benytte.

Erfaringen har vist at det gir mye tilbake, den som gir, den får.

Din oppfordring til andre:

Hvis det er eldre som sitter alene, så vil jeg oppfordre dem til å bli med. Vi trenger hverandre. Mange av oss er i en alder hvor venner og andre i nettverket er gått bort. Da er det viktig å få nye, og vi trenger alle input av noe nytt.