Godt i gang med ny storsatsing

– Vi er kommet svært godt i gang med vår nye satsing, Steg for Steg. Det forteller Inger Sørensen, virksomhetsleder for satsingen hos Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

– I Steg for Steg ønsker vi å bidra til å tilrettelegge for at mennesker med en rusmiddelavhengighet kan etablere et ønsket «vanlig» liv, sier hun.

Steg for Steg er et nasjonalt Blå Kors-konsept som per i dag er etablert i Oslo, Drammen og Arendal, i tillegg til Kristiansand.

– Vi er nå godt i gang, sier gjengen i Steg for Steg. Bak fra venstre: Olaf Theodor Messel, Cato Wiig og Arve Bjerke. Foran fra venstre: Monica Weiberg, Stine Kristiansen og Inger Sørensen.

Med fokus på mestring

– Fellesnevneren for dem som deltar i Steg for Steg, er ønsket om et rusfritt liv. Vi trenger alle å oppleve at noen h ar bruk for oss og at vi utgjør en forskjell. Derfor er det så viktig å legge til rette for at den enkelte kan oppleve å ha en meningsfull hverdag, der fokus nettopp er mestring, gode opplevelser og økt selvfølelse, fremholder Sørensen.

Å forhindre tilbakefall

– De vi ønsker å hjelpe er dem som er i rusbehandling, er i ettervern eller som kan sone en dom, hvor fellesnevneren for dem alle er at de ønsker seg tilbake til et rusfritt liv, et A4-liv for å si det slik. Dette er et konsept som også er forankret i Blå Kors Norge og som vi har fått oss tildelt. Blå Kors Norge støtter også denne satsingen økonomisk, sier Sørensen.

Hun forteller utfordringen for personer som er eller har vært i rus og som ønsker et rusfritt liv, er å hindre tilbakefall.

– Derfor er det så viktig å legge til rette for at den enkelte kan oppleve å få en meningsfull hverdag, hvor man følges opp gjennom hele prosessen tilbake til et rusfritt liv, legger hun til.

Blå Kors Kristiansand har i over hundre år jobbet med rusproblematikk og da med et særlig fokus på ettervern.

Trenger et helhetlig tilbud

– Våre erfaringer er at mennesker som har vært i rusbehandling ofte har ulike behov og utfordringer i møtet med det «vanlige» livet i etterkant av behandling. Steg for Steg innebærer at hver enkelt får et tilrettelagt løp tilpasset sine behov, med andre ord er skreddersydd, individuelt løp. Det handler om å ta livet tilbake steg for steg, sier Sørensen.

– Mye av vår identitet henger sammen med hvor vi arbeider, hva vi gjør og hvem vi omgir oss med. Det er derfor så viktig at de det gjelder, har en aktivitet eller jobb å gå til, utdyper hun.

Hun sier videre at tidgiverne – de frivillige – er en viktig ressurs i Steg for Steg. De er i mange sammenhenger bindeleddet ut i aktivitetene og «porten» inn til nye bekjentskaper og nye nettverk.

Hun sier også at i Steg for Steg handler skreddersøm også om kunne gi et tilbud om veiledning.

– Hver enkelt har mulighet for veiledningssamtaler for å kunne sparre om sin vei videre, sier hun.

Et sømløst tilbud basert på skreddersøm

Hun kaller Steg for Steg for et sømløst tilbud basert på skreddersøm, med fokus på alt fra å etablere seg i bolig, utfordringene med å bo selvstendig. Videre innebærer Steg for Steg et muligheter for et eget tilrettelagt aktivitetsløp som på sikt også kan innebære skolegang og/eller jobb, gjennom at hver enkelt kartlegges over tid, være seg arbeidskompetanse og evne.

– Våre tidgivere, eller frivillige, får en sentral plass i dette. Det som skiller oss fra andre aktører er forankringen gjennom Småjobbsentralen og Villmarksgruppa som allerede er oppe og går, forklarer Sørensen

Blå Kors Kristiansand og stiftelsen Mjåvann Arbeidstreningssenter som er et tilbud i regi av Blå Kors, skal tilby målgruppen et helhetlig tilbud med kontinuerlig oppfølging.

Mestring og mening

Gjennom ulike trinn er målet at alle deltakerne skal oppleve mestring og mening i livet, og at den del av dem skal komme ut i tilpasset ordinært arbeid, ordinært arbeid, eller gjennom skolegang bli kvalifisert til en jobb i det ordinære arbeidslivet, fremholder Sørensen.

Dette består av fire trinn, hvor den enkelte kan følge et eller flere av trinnene avhengig av behov og ønsker.

Fritidsaktiviteter, selvhjelpsgrupper og faglige samlinger, systematisert praktisk hjelp og hverdagsstøtte, boligoppfølging og medvandrer, coaching, nettverkskartlegging, sosiale møteplasser og kobling opp mot andre frivillige lag og foreninger i trinn, i trinn 1.

Mjåvann Arbeidstreningssenter

I trinn 2 vil deltakerne får praktisk arbeidstrening gjennom Småjobbsentralen som Blå Kors Kristiansand driver. I trinn 3 er det mulig å få arbeidspraksis hos Mjåvann Arbeidstreningssenter, og i trinn 4 arbeidspraksis i ordinær virksomhet.

– Prosjektet går over tre år, og vi har som mål å hjelpe flest mulig tilbake til et rusfritt liv hvor den enkelte får de beste muligheter for å kunne leve et fullverdig liv, sier daglig leder for i Blå Kors Kristiansand, Arvid Solheim.

Driften lagt til Rådhusgaten 53

– Gjennom det fengselsarbeidet vi driver, vil de som er motivert for det bli invitert med i programmet som innebærer tett oppfølging. Driften er lagt til Rådhusgaten 53, det vil si der hvor den tidligere butikken hvor Anemone holdt til.

– Prosjektet skal bli byens beste ettervern, og målet for arbeidet er å bidra til at flere personer kan få et verdig liv uten rus, og med en fast jobb eller en utdannelse med sikte på å få en fast jobb. Dette er viktig for oss, og et uttrykk for den støtten som Kristiansand bidrar med. Da må vi å levere tilbake så gode tjenester som vi bare kan, sier Inger Sørensen.