Sommerkalender Tidgiver: Bjørg Langeland

Hvorfor ble du Tidgiver:

Det hele startet i 2014. Min venninne er leder for et av tilbudene på Barnas Stasjon og fortalte at det var bruk for flere hjelpere.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er med på tilbudet som som vi kaller middagssamlingen. Jeg ble med og har vært med siden. Dette er et tilbud som løper hver tirsdag og onsdag for brukere av Barnas Stasjon, i en uhøytidelig setting hvor målet er at brukerne kan treffes.

Ditt sivile liv:

Jeg arbeidet på passkontoret til politiet i Kristiansand.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir mye tilbake å være med. Det er fint å kunne være der som en voksenperson for brukere som trenger det. Det gir også mye å være sammen med andre Tidgivere. Det er beundringsverdig hvilken innsats som legges ned, og dette ville jeg gjerne være en del av.

Din oppfordring til andre:

Jeg tror mange kunne tenke seg å være med i et frivillig arbeid, men det er kanskje ikke alle som vet hvordan de skal ta kontakt. I Blå Kors-sammenheng er dette enkelt. Møteplassen er en fin arena i så måte. Møteplassen er kjøkkenet som ligger i tilknytning til Storsalen til Blå Kors i Gyldenløvesgate, så her kan man gjerne stikke innom, alternativt ringe Barnas Stasjon på 380 29 433.

Så er det viktig å streke under at arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver er variert. I alt har Blå Kors åtte ulike virksomhetsområder. Det er følgelig bruk for alle typer mennesker. Man bestemmer selv hvor mye eller ofte man ønsker å bidra, slik at det passer i forhold til arbeid, familie og andre forpliktelser man måtte ha.

Jeg bøyer meg i støvet for de mange som jobber i Blå Kors og som bruker av sin tid for å hjelpe andre.