Sommerkalender Tidgiver: Karin S. Røinaas

Hvorfor ble du Tidgiver:

Allerede da jeg utdannet meg som psykolog, så jeg raskt at livet kan fare hardt med mennesker. Jeg har alltid hatt syn for disse. Da jeg ble pensjonist, tok jeg kontakt med Blå Kors Kristiansand for å gjøre en innsats.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg er med på Barnas Stasjon, i starten for å bistå under middagsgruppene, nå i det som heter mor-barn-gruppe. Disse møtes annenhver onsdag. Målgruppen er mødre med barn fra cirka seks måneder til cirka ett år. Vi spiser sammen, har ulike tema som vi setter fokus på, får gjerne besøk utenfra, og gjennomfører ulike aktiviteter sammen. Målet er å styrke foreldreferdighetene og å drive nettverksbygging.

Ditt sivile liv:

Jeg er pensjonist. Som yrkesaktiv arbeidet jeg som psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Jeg jobbet flere år flere år på barneposten, og har også arbeidet på intensivavdelingen og innen eldreomsorgen, og var i flere år også med i kommunens kriseteam.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Som pensjonist har jeg fin anledning til å være med og gjøre noe for andre, og gjennom arbeidslivet hadde jeg fått en erfaring som kanskje kunne komme andre til gode.

Det er fint å være med og jobbe sammen med resten av teamet. Det er en flott gjeng som yter og yter.

Tilbudet som gis gjennom Barnas Stasjon er vidt og variert, med både pappagrupper, mammagrupper, middagssamlinger, for å ha nevnt noe. Barnas Stasjon Kristiansand har tre leiligheter der familier kan bo opptil 1 år. Familiene følges opp etter egen tiltaksplan, og det er fint å se at arbeidet bærer frukter.

Det er svært givende å være med. Barndommen varer livet ut, i noen tilfeller også i flere generasjoner. Så det å gjøre en innsats for å hjelpe familier på vei, er svært verdifullt.

Din oppfordring til andre:

Når en ser hva alkohol kan gjøre av skade, er det ikke vanskelig å la være å bruke alkohol selv. Jeg har vært avholds i alle år, og synes det er skuffende å se den økte alkoholbruken i kristne kretser. Så oppfordringen blir derfor å være seg bevisst de valgene man tar, da alle valg har konsekvenser.