Sommerkalender Tidgiver: Cecilie Vagle

Hvorfor ble du Tidgiver:

Min bestevenninne var med som Tidgiver, og anbefalte varmt at jeg ble med. Dette var i 2016.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg ble i starten med i Blådilten. Dette er et tilbud til alle som ønsker å gå tur sammen med andre. Blå Café ble jeg også med på. Dette er et tilbud som dessverre ble lagt ned, da det ikke var nok Tidgivere til å bli med.

I stedet er jeg med på Møteplassen, kjøkkenet som ligger i tilknytning til Storsalen hos Blå Kors i Gyldenløvesgate. Her er jeg med hver mandag og annenhver tirsdag, i tillegg til Kulturell fritids og Blå Kreativitet.

Kulturell fritid er en møteplass for mange av våre nye landsmenn, som her får muligheten til å praktisere norsk og hvor de også får leksehjelp.

Blå Kreativitet er et lavterskeltilbud for kvinner. Vi starter alltid med en fellesmåltid, og det er mellom ti og tyve som møter hver gang. Tilbudet er rettet mot kvinner som ønsker å ha et sosialt miljø.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Det gir veldig mye tilbake å være med. Det er fint å kunne være til hjelp for andre. Det gir meg et godt sosialt miljø, og gir meg noe å gå til i hverdagen. Det er godt å kjenne at jeg kan være til nytte.

Din oppfordring til andre:

Blå Kors er en flott plass å komme til. Her blir en løftet opp i et godt sosialt miljø. Det fine er at man kan begynne i det små ut fra hva man har lyst og anledning til.