Sommerkalender Tidgiver: Robert Gimre

Hvorfor ble du Tidgiver:

Jeg begynte i Blå Kors da jeg ble rusfri. Jeg sonet en samfunnsstraff og fordi jeg ønsket å skulle bygget et nytt nettverk som ledd i å etablere et rusfritt liv, ble det naturlig å fortsette hos Blå Kors.

Hvilke oppgaver er det du utfører som Tidgiver:

Jeg har i lengre tid vært følgesvenn for en eldre kar som har familien bosatt andre plasser i landet. Vi har fått et svært godt forhold, og finner på mye sammen.

Jeg er også med på Kulturell fritid på mandagene, og er Tidgiver i forbindelse med tilbudene i regi av Blå Kors ferier, samt på enkelte arrangementer når jeg har tid og mulighet til det.

Ditt sivile liv:

Jeg driver kantinen for Rema Distribusjon i Sørlandsparken.

Hva gir det deg tilbake å være Tidgiver:

Jeg er med i mye, og trives godt med det. For meg har det handlet mye om å finne meg selv og å få gode verdier i livet. Det er en god følelse å ta med seg hjem! Det er spesielt å se hvor glade de er alle dem som er med å Kulturell fritid.

Det er en takknemlig jobb å være med, og jeg får igjen mye mer enn det jeg selv gir.

Din oppfordring til andre:

Mange har en Tidgiver i seg. Flere jeg møter sier de har lyst til å bli med, men de savner mer informasjon, så jeg informerer så godt jeg kan.

Det fine er at man selv kan bestemme hvor ofte og hvor mye man ønsker å bli med. Flere av dem jeg har snakket med og som blir med som Tidgiver, blir overrasket over bredden i det arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver.

– Johan er blitt et fint holdepunkt i tilværelsen. Som turvenn føler jeg at jeg er til nytte, og det er en god sak å kjenne på, sier Robert som i tillegg til å være med i Kulturell fritid også har en halv jobb som kantinebestyrer.