Sanserom Blå Kors Kristiansand

‘- Dette er en god møteplass

Noen er kommet for å få leksehjelp, andre for å praktisere norsk. Senere skal man lage mat sammen. Det er mandag, og tid for Kulturell fritid hos Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

– Dette er en god plass å komme til, forteller Hani Ayoub, syreren som kom til Norge for fire-fem år siden.

– Kulturell fritid er fast innslag i programmet, smiler han.

Kulturell fritid er en møteplass for mange av våre nye landsmenn, som her får muligheten til å praktisere norsk og hvor de som trenger det også kan få leksehjelp.

Hani forteller han ble med i Blå Kors-arbeidet i Kristiansand for en fire-fem år siden, etter at familien forlot hjemlandet Syria.

Lærte norsk dagligtale

– Da vi flyttet til Kristiansand, startet jeg i Blå Kors Kristiansand med en gang. Det var ikke bare for å lære norsk og bli godt integrert at jeg startet, vel så viktig var det å kunne hjelpe mennesker. Jeg ble klar over Blå Kors da jeg bodde på asylmottaket og jeg spurte min kontakt der om hva jeg kunne gjøre for å komme i kontakt med nordmenn og å lære språket, forklarer han.

– Vi tok kontakt med Posebyen Frivilligsentral. På den tiden snakket jeg engelsk, og det var hos Blå Kors Kristiansand vi lærte norsk dagligtale, i tillegg til at vi fikk norskopplæring på skolen, legger han til.

Mange fremmøtte

Shahidir Amoka og Hani Ayoub møter alltid opp når Kulturell fritid inviterer til samling.

Det er mange som denne mandagen har møtt frem. Det er få plasser ledig rundt bordet på Møteplassen, kjøkkenet som ligger i tilknytning til Storsalen hos Blå Kors Kristiansand i Gyldenløvesgate. Praten går livlig.

Sireen Daoud sier hun trives godt.

– Jeg har vært med i en måneds tid. Det er godt å komme hit for å praktisere norsk, sier Sireen.

– Kulturell fritid er en god plass å komme til også med tanke på integreringen, legger hun til.

– Det betyr mye å komme hit. Jeg får snakket norsk, og her har jeg fått nye venner, forteller Shahidar Amoka.

Journalistikk og statsvitenskap

Sireen gikk på videregående skole i den syriske hovedstaden Damaskus frem til familien måtte rømme landet på grunn av krigen. Shahidar er kurder og kommer fra den nordvestlige delen av Syria.

– Mitt mål er å studere journalistikk og statsvitenskap. Det er bra å komme hit også for å lære mer om det norske samfunnet. Mye er annerledes her sammenlignet med Syria, sier Sireen.

– Jeg har lyst til å bli sykepleier. Jeg var i gang med sykepleierutdannelsen da vi måtte rømme Syria. Håpet mitt er å få permanent oppholdstillatelse slik at jeg kan gjenoppta studiene, sier han.

Hani er utdannet ingeniør og arbeidet i flere år som dette i hjemlandet Syria. Han forteller at målet er å søke om opptak på ingeniørutdanningen ved Universitetet i Agder for å ta forkurset som ingeniør.

– Jeg har behov for å lære godt norsk, også den norske fagterminologien, i tillegg til samfunnsfag. Jeg har erfart at Kulturell fritid er en god vei å gå for å oppnå dette, sier Hani Ayoub.