Blå Kors ferier utvider – styrker staben

Langt flere som nå kan få et ferietilbud gjør at Blå Kors ferier må styrke staben for å holde tritt med arbeidsoppgavene. Bianca Nilsen har tiltrådt som ny ferie- og aktivitetskoordinator.

Av Ivar Eidsaa

– Arbeidet vårt er i vekst. Vi kan i år gi langt flere barnefamilier et ferieopphold, forteller Bianca Nilsen. Som ferie- og aktivitetskoordinator får hun ansvaret for å organisere størstedelen av de ulike feriene som skal gjennomføres i år, og hun reiser også med på feriene sammen med feriegjestene, og tidgiverne (les: de frivillige) som er med for å sikre en god gjennomføring. Nilsen får også ansvaret for de mange tidgiverne som er med, samt at hun har overoppsyn med lagerbeholdningen og utstyret som benyttes. Hun forteller om travle dager. Allerede tidlig på nyåret var planleggingen av de mange ferietilbudene i gang.

– Den første ferien i år finner sted nå i februar, når 47 gjester og tidgivere reiser til Gautestad Misjonssenter i Evje kommune i uke 8, forteller hun.

– Da blir det en uke spekket med gode aktiviteter og fellesskap, sier Nilsen.

– Vi legger stor vekt på å skulle tilby kvalitet for deltakerne som er med, med fokus på et godt og inkluderende miljø som kan gi gode opplevelser i trygge og forutsigbare rammer til barn og voksne. Tidgiverne spiller en viktig rolle, og vi har vært så heldige at vi har en stor gjeng som har vært med år etter år, som er åpne og rause og som kan gi av seg selv, og som sånn sett er med på å sikre den kvaliteten vi ønsker å møte deltakerne med, sier Bianca Nilsen.

Arbeidet som Blå Kors driver gjennom Blå Kors ferier er i vekst, og Bianca Nilsen har tiltrådt for å styrke staben.