‘- Svært vellykket

– Det ble en svært vellykket deltakelse. Hele 12 nye camping- og feriesentre ønsker å inngå et samarbeid. Dermed kan vi gi et ferieopphold til langt flere enn tidligere.

Av Ivar Eidsaa

Synnøve Roland, virksomhetsleder for Blå Kors ferier, forteller engasjert om gjennomslaget som ble Blå Kors ferier til del, da Roland og Lloyd Tryland var invitert til NHO Reiselivs sin konferanse som nylig gikk av stabelen.

Årsaken til deltakelsen henger sammen med at 12 camping- og feriesentre på Sørlandet og i Telemark i fem år har gått sammen om å donere flere hundre overnattingsdøgn til Blå Kors ferier. Samarbeidet som har fått navnet Hjerterom, har vakt oppsikt innad i bransjen.

Erik Moen fra Hamre Familiecamping som var den som i sin tid tok initiativet til samarbeidet, og Lloyd Tryland fra Kristiansand Feriesenter, har i noen tid hatt en dialog med Jan Henrik Larsen i NHO Reiseliv, for å kunne presentere samarbeidet for de bedriftene som er medlemmer i NHO Reiseliv.

Gleden var derfor stor da invitasjonen kom om å delta under konferansen som NHO Reiseliv gjennomfører.

Der ble arbeidet gjennom Hjerterom presentert, og mange lot seg bevege.

– Som noen av dem sa: «Vi har ikke noe valg. Dette er så viktig at vi må være med», forteller Roland om reaksjonene som kom.

– 12 nye camping- og feriesentre ønsket å inngå et samarbeid, og ytterligere tre sa seg svært interesserte. Dette betyr at vi kan doble tilbudet. Samlet har vi fått over fire tusen gjestedøgn totalt, med de som har vært med tidligere, og de nye som er kommet til, fremholder Synnøve Roland.

De nye camping- og feriesentrene som nå er kommet til, er hjemmehørende fra Bodø i nord og sørover. Noen av dem er å finne på Østlandet, andre på Vestlandet.

– Ettersom så mange av dem som er med i Hjerterom allerede er hjemmehørende i Telemark og på Sørlandet, har vi nå samarbeidspartnere stort sett over hele landet, sier Roland.

– Verdiene av det som er gitt, er svært store, både målt i kroner og øre, men ikke minst i forhold til hva dette betyr for dem som nå kan få et ferietilbud. For mange av familiene er det første gangen de kan ta med sine på en ferie, og det er sterkt å høre dem fortelle om hvor mye dette har betydd for dem, sier Roland.

– Ekstra hyggelig er det at vi allerede nå er blitt invitert med til å delta under NHO Reiselivs neste konferanse som skal finne sted neste år, sier Synnøve Roland.