‘- Jeg er rørt og glad

– I dag er jeg glad og aldri så lite rørt over at Barnas Stasjon nå er etablert i Mandal og for hva tilbudet vil bety for innbyggerne i Mandal, Marnardal og Lindesnes. Det fremholdt Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen under markeringen av at Blå Kors Kristiansand nå etablerer Barnas Stasjon i Mandal.

Av Ivar Eidsaa

– På vegne av oss våre tre kommuner som snart blir en, vil jeg bare si tusen takk. Gratulerer med dagen til dere i Blå Kors, men også til oss alle sammen, sa Fardal Kristoffersen, på vegne av Mandals ordfører Alf Erik Andersen og Marnardals ordfører Helge Sandåker.

– Dette kommer til å bety mye for innbyggerne våre. Noe av det vi arbeider mest med på kommunalt nivå, er å gi gode tilbud til dem som opplever utenforskap. Derfor er tilbudet som nå etableres i Mandal av stor betydning, fremholdt Fardal Kristoffersen i sin hilsningstale.

Mandals ordfører Alf Erik Andersen, Lindesnes ordfører Janne Fardal Kristoffersen og Marnardals ordfører Helge Sandåker klipper snoren. Barnas Stasjon i Mandal er dermed formelt åpnet.

Møter mennesker med respekt

– Også mennesker med utfordringer får barn, og det barna trenger aller mest, er trygge og gode voksne. Voksne med utfordringer trenger hjelp, trygghet og et sted å gå for å få den hjelpen de trenger for å fylle foreldrerollen best mulig, la hun til.

– Noe av det jeg har så sans for, er den respekten som Blå Kors møter mennesker med. Derfor blir jeg så rørt og så glad når vi får et slikt tilbud som dette i vårt område. Jeg vet det er god kvalitet på det arbeidet dere driver, og dere vil bidra til å gjøre livet mye bedre for mange familier, sa Fardal Kristoffersen.

Har åpent tre dager i uken

– Vi starter nå i begynnelsen med å ha to åpne dager, tirsdag og torsdag. Etter ferien blir det tre åpne dager per uke, hvor vi skal ha samtalegrupper, middagssamlinger, barselgruppe, foreldreveiledning og aktiviteter vi kan gjøre sammen med dem som bruker oss, fremholder Georg Kayser som skal lede arbeidet i Mandal.

– Det er mange å takke på en dag som i dag, sier Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand.

– Ikke minst Blå Kors Norge som gav oss muligheten til å etablere Barnas Stasjon i Mandal, som hadde tillit til oss og som har hjulpet med å jobbe dette inn mot sentrale myndigheter slik at vi fikk de statlige midlene som var nødvendig for å få dette realisert, sier Solheim.

– Etter ferien blir det tre åpne dager per uke, hvor vi skal ha samtalegrupper, middagssamlinger, mødregrupper og aktiviteter vi kan gjøre sammen med dem som bruker oss, fremholder Georg Kayser som skal lede arbeidet i Mandal.

Takknemlig

Han berømmer også Blå Kors-foreningen i Mandal for vel utført jobb. For nærmere fire år siden tok den lokale foreningen kontakt med Blå Kors Kristiansand og ønsket å innlede et samarbeid. Eiendommen som da hadde vært i foreningens eie ble overført til Blå Kors Kristiansand som lovet å gi noe tilbake i form av ny aktivitet og nye tilbud.

– Vi er veldig takknemlige for at Blå Kors-foreningen gav oss muligheten til å etablere et tilbud i Mandal. Nå starter vi opp med å etablere Barnas Stasjon, på sikt vil det komme flere andre tilbud også, sier Solheim.

– Så dette er en stor dag. Sammen vil tilbudene være med å redde liv og til berikelse, for innbyggerne i Mandal, Marnardal og Lindesnes.

Sårbarhet er noe vi alle bærer med oss

– Gode tilbud er bare noe vi kan få til sammen, fremholder Kjetil Haga, divisjonsdirektør i Blå Kors Norge for Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet (BOS).

– Det at vi i dag kan feire at Barnas Stasjon etablerer seg i Mandal, er et resultat av at mange har jobbet godt sammen, være seg Blå Kors-foreningen, Blå Kors Kristiansand, og gode samarbeidsaktører på kommunalt nivå, sier Haga.

– Det har også betydd mye at vi har fått midler over statsbudsjettet til arbeidet som drives. I dag åpner vi dørene til Barnas Stasjon i Mandal, i senere i år åpner dørene til den tiende Barnas Stasjon, som en konsekvens av dette, fremholder Haga.

– Vi håper og tror at det tallet vil øke ytterligere i årene som kommer, legger han til.

– Sårbarhet er noe vi alle bærer med oss. Noen ganger kan vi bidra overfor mennesker som er sårbare og andre ganger er det vi selv som trenger støtte. Å leve er et sårbart prosjekt som vi alle kan ta del. Vi må stå side om side, hjelpe hverandre og bidra til at livet kan bli så godt som mulig for så mange som mulig. Det er et viktig perspektiv i det arbeidet som Barnas Stasjon i Mandal nå skal i gang med, sier Haga.

Vi må stå side om side, hjelpe hverandre og bidra til at livet kan bli så godt som mulig for så mange som mulig, sier Kjetil Haga, divisjonsdirektør i Blå Kors Norge for Divisjon Barn, Omsorg og Frivillighet (BOS).