Ny virksomhetsleder i Snakkommobbing.no

– Det å ha en jobb hvor jeg kun sitter på kontor med tall og ren administrasjon er ikke helt i min gate. Det er for meg å ha en jobb med variert innhold og god mening, å jobbe med mennesker og med mennesker som trenger hjelp og støtte, forteller Anette Gausdal.

Av Ivar Eidsaa

Hun er nå i gang som ny virksomhetsleder for Snakkommobbing.no etter flere år i skolesektoren, hvor hun har vært lærer, sosiallærer og rektor. Hun startet som lærer på Lovisenlund skole i bydelen Lund i Kristiansand hvor hun var i omtrent tre år. De siste 17 årene har hun arbeidet ved Oasen skole.

– Det å få være i en jobb som kan bety mye for de vi skal hjelpe, betyr mye, sier hun.

Da stillingen som virksomhetsleder ble lyst ut, var hun ikke i tvil om hun skulle søke.

Spennende og utfordrende

– Jobben virker svært spennende og utfordrende. Det å få arbeide med barn som blir mobbet og få mulighet til å være del av et team som kan lytte og også komme med innspill der det er aktuelt, betyr svært mye, sier hun.

– Barn som blir mobbet og som gruer seg for skolehverdagen har det tungt. Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å gi dem mulighet til å fortelle trygge voksne om hvordan de har det, og ikke gå å holde inne i seg det de opplever. Derfor er et lavterskeltilbud som Snakkommobbing.no viktig i arbeidet med å hjelpe barn og unge som blir mobbet, videre.

– Snakkommobbing.no er blitt det som var tanken; å være et lavterskeltilbud med fokus på at problemer kan bli lettere å løse dersom man deler dem med noen, sier Anette Gausdal, ny virksomhetsleder i Snakkommobbing.no

Oppløftende

Hun startet for fullt i jobben i begynnelsen av august, og fikk mange gode anledninger til både å promotere hva Snakkommobbing.no er, og ikke minst få tilbakemeldinger fra barn og unge om deres erfaringer, i forbindelse med Arendalsuken, hvor Snakkommobbing.no var representert med egen stand.

– Det var oppløftende å se at veldig mange barn og unge kjenner til Snakkommobbing.no. Det er jo disse som er målgruppen vår, sier Gausdal.

Snakkommobbing.no var i gang med arbeidet våren 2015. Bakgrunnen var å gi et tilbud til de mange tusen barn og unge i Norge som blir mobbet, men som sjelden eller aldri forteller andre at de blir mobbet, og hvilke konsekvenser mobbingen fører til. Anslag har konkludert med at det i dag er mellom 40.000 og 60.000 barn og unge som blir mobbet.

Kontaktes av 6.000

Mye arbeid ble gjort for å gjøre tilbudet kjent. Sakte, men sikkert begynte henvendelsene å strømme på. Siden den gang har det vært en markant økning i antallet barn og unge som tar kontakt. Snakkommobbing.no får i dag tett på 6.000 henvendelser i året.

– Selv om det i dag er 6.000 barn og unge som kontakter oss, ser vi at henvendelsene fortsetter å øke, forklarer Gausdal.

Hun forteller at konsekvensene for dem det gjelder er store.

– Det å bli mobbet gjør vond, og det får skadevirkninger som redusert selvfølelse, dårlig selvtillit, angst, depresjon, spisevegring, selvmordstanker, selvskading, isolasjon og ensomhet, dårlig fysisk helse og PTSD (posttraumatisk stress-syndrom), sier hun.

Konsekvensene kan bli dropout fra skolen, manglende eller redusert deltakelse i arbeidslivet, behov for sosialhjelp, for noen for resten av livet, samt kriminalitet og i noen tilfeller også rus.

En klar forebyggende effekt

– Halvparten av dem som mobbes, sier aldri i fra! Derfor har det en klar forebyggende effekt, for den enkelte å ha et sted hvor man kan henvende seg og være anonym, sier Gausdal.

– Det vi da ser, er at snakkommobbing.no er blitt det som var tanken; å være et lavterskeltilbud med fokus på at problemer kan bli lettere å løse dersom man deler dem med noen.

Gausdal sier snakkommobbing.no når best ut til barn og unge i alderen 13 år eller eldre, som følge av god synlighet på sosiale medier.

– Vi håper å kunne etablere effektive kanaler for informasjon også ut mot landets barneskoler, slik at flere under 13 år får kjennskap til tjenesten vår. Vi ser også at det er overvekt av jenter som tar kontakt med oss, men ser at andelen gutter er sterkt økende, sier Gausdal.

Utfrysing, baksnakking og ryktespredning

– Hva slags type mobbing og trakassering er det barn og unge forteller om?

– Den største andelen er den usynlige mobbingen, den som går på utfrysning, baksnakking og ryktespredning. En liten andel forteller om fysisk mobbing, og da flere gutter enn jenter.

Tallene viser at syv prosent forteller at mobbingen har pågått i mer enn ni år. Hele 16 prosent sier mobbingen har pågått mellom fire og seks år, og 35 prosent sier ett til tre år, og 23 prosent de gangene mobbingen har pågått under ett år, sier hun.

Pedagogisk og helsefaglig ballast

De som sitter og chatter med dem som tar kontakt med snakkommobbing.no har en god personlig og ikke minst faglig ballast. Alle som er ansatt, har en helsefaglig eller pedagogisk utdanning. Tjenesten har også et fagråd, der det sitter representanter fra ABUP (Avdelingen for barn og unges psykiske helse) ved Sørlandet sykehus i Kristiansand, fra UiA og fra RVTS Sør (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging).

– I forbindelse med at vi nå skal utvide til en ny chat-tjeneste: SnakkOmPsyken.no, skal vi drifte tjenesten i samarbeid med ABUP. Fagpersonalet hos ABUP veileder oss på hvordan vi kan møte barn og unge der og da, få dem til å åpne seg, fortelle, og anerkjenne den enkeltes opplevelse av egen situasjon. Det er kanskje den viktigste jobben vi gjør. De ønsker å dele sine opplevelser, mer enn å få høre hva de bør gjøre og hvordan de skal håndtere egen situasjon, sier Gausdal.

Erfaringen viser også at for flere har det at de har fått fortalt noen hvordan de har det, vært sporen til at de har klart å gå videre til helsesøster, lærer, foreldre eller andre omsorgspersoner for å få videre hjelp der.