Tidgiverkalenderen 10. desember

– Det har vært fint å kunne være med og gjøre en innsats. Det å kunne bidra gir så mye tilbake. Det sier Lillian Kirkhus. Helt siden hun var syv har hun vært aktivt med i arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver, nå er hun flere og åtti. Hun har med andre ord vært en bauta i Blå Kors-arbeidet i godt over en mannsalder.

– Blå Kors Kristiansand har vært mitt andre hjem, forteller Lillian Kirkhus.

Familien hennes hadde allerede før hun ble født vært aktivt med, først hennes bestemor, senere hennes mor. Hun ble med i Blå Kors allerede da hun var syv, og har vært med så og si helt siden den gangen.

Overskudd

For å finansiere arbeidet, ble det på samlingene i regi av kvinneforeningene, solgt lodder med smågevinster til vinnerne. Senere ble det nødvendig å ha en større utlodning. Dette er et arrangement som har pågått i mange år.

Det sier sitt om hvor flinke kvinnene har vært, at man har klart å sitte igjen med et overskudd på flerfoldige titusener, hvor mesteparten gikk til Blå Kors ferier, men man har også gitt midler til så vel til Barnas Stasjon som ettervernarbeidet.

– Det har vært stort å se hvilken glede de ulike familiene har hatt ved å kunne få et godt ferietilbud. Det varmer hjertet når vi har vår årlige julefest, at mange av dem som opp gjennom årene har vært med som feriedeltakere kommer, og så har de gjerne med både barn og barnebarn. Det er rørende å se at en slik familie kan fylle et timannsbord, sier hun stille.

Det er noe helt spesielt med det tjenersinnet, ydmykheten og omsorgen for andre som preger kvinnene og de mange frivillige som stiller opp.

Kompetirsdagene

Lillian Kirkhus har også i en årrekke stilt opp på tirsdagene som del av gjengen som gjør klar kompegrytene og inviterer til kompesalg, en andakt og allsang i kjelleren i Blå Kors sine lokaler i Gyldenløvesgate.

– Kompetirsdagene er populære. Vi er en god gjeng som samles. Noen velger å ta måltidet der og da. Men det er også dem som kjøper komper og serverer til middagen hjemme på ettermiddagen, forteller hun.

Nå er hun blitt mange og åtti år, og har valgt å overlate stafettpinnen for basarene videre til yngre generasjoner i kvinneforeningen.

Selv stiller hun på ulike arrangement i Blå Kors-regi så ofte hun kan, fordi «det har gitt meg så mye å være med», som hun uttrykker det.