Og Blå Kors sitt eget kor sang.

Tidgiverkalenderen 24. desember

– Overskuddet fra basaren brukes til å drifte arbeidet som Blå Kors gjør i Kristiansand. Det sier Kirsten Oterholt Lian som er godt i gang med forberedelsene til den neste Blå Kors-basaren som arrangeres 27. mars.

Blå Kors-basaren har solide tradisjoner. I flere tiår har kvinneforeningen i Blå Kors Kristiansand arrangert basar, et arrangement som er blitt svært populært og godt besøkt.

Primus motor for basaren har i mange, mange år vært Lillian Kirkhus. Lillian har nå levert stafettpinnen videre, og det er Kirsten Oterholt Lian og Kirsten Lervik som skal føre tradisjonen videre.

– Lillian er fortsatt litt med. Hun har jo en fin erfaring som vi kan trekke veksler på, sier Kirsten Oterholt Lian.

En utrolig positiv opplevelse

Oterholt Lian er nærmest født inn i Blå Kors-arbeidet i Kristiansand. Hennes mor var i sin tid med og startet forløperen til Blå Kors ferier, det som den gang ble kalt for Husmorferien. Faren hennes, Kåre Oterholt, var i flere år bysekretær for Blå Kors i Kristiansand, og som jente var hun aktiv i så vel barneforening, ungdomsforening og musikkoret. I dag sitter hun i styret for Blå Kors lokalt og har også blitt med i andre deler av arbeidet.

– Jeg var med som tidgiver under Helaften for første gang i år, og det var en utrolig positiv opplevelse. Det gjør inntrykk å møte mennesker som har slitt. Da er det fint å kunne bidra, og sånn sett er jeg jo heldig som har anledning til å gjøre nettopp det. Det gir mye glede tilbake over å være med, sier hun.

– Blå Kors gjør en fantastisk jobb, og jeg er stolt over å være med, sier Kirsten Oterholt Lian.