S & B-N går inn som sponsor i Vision Skatepark

– Blå Kors Kristiansand er helt utrolige når det gjelder å tilby trygge rammer for barn og unge, og dette ønsker vi å ta vår del av ansvaret for. Det sier Christian Bråthen-Nordland og Jostein Syvertsen, etter at S & B-N, er gått inn og sponset Vision Skatepark med 30.000 kroner.

Han forteller at allerede i 2018 startet reklamebyrået S & B-N et nært samarbeid med Blå Kors, hvor man sammen har skapt kampanjer som virkelig hjelper mennesker.

– Med sin forebyggende innsats og sitt ettervernsarbeid, skaper Blå Kors refleksjon, oppmuntring og motivasjon. Dette er inspirerende for oss i S & B-N, og det føles godt å kunne være en liten brikke i dette viktige arbeidet, sier Bråthen-Nordland. S & B-N, som eies og drives 50/50 av Jostein Syvertsen og Christian Bråthen-Nordland, et anerkjent og prisvinnende reklame- og designbyrå med base i Kristiansand.

En viktig og flott jobb

– Blå Kors gjør en svært viktig og flott jobb med å tilby trygge rammer for barn og unge, enten det er Chat-senteret hvor SnakkOmMobbing og SnakkOmPsyken holder til, eller Vision Skatepark (skate- og parkourhall), sier han.

Nå har S & B-N valgt å støtte sponsorarbeidet knyttet tilsistnevnte prosjekt.

– Vision Skatepark er en arena hvor barn og unge trygt kan utfolde seg og oppleve mestring og mening. Med 30 nye skateboards og hjelmer i hallen håper vi enda flere barn og unge får muligheten til å benytte den flotte skatehallen, sier han.

Over 20.000 i fjor

– Vi vil også rette en stor takk til alle i Blå Kors som daglig gir så mye av seg selv for å hjelpe andre. Samtidig ønsker vi å oppfordre flere bedrifter til å bidra inn mot Blå Kors Kristiansand, slik at flere kan få nyte godt av det tilbudet som Blå Kors Kristiansand gjennom Vision Skatepark gir til barn og unge i regionen, sier Christian Bråthen-Nordland.

Over 20.000 brukte Vision Aktivitetspark (skate- og parkourhall) i løpet av det første driftsåret, og tallet er økende. Nå inviterer Blå Kors Kristiansand næringslivet i regionen til å bli med på et samarbeid for å kunne ivareta og utvikle en sunn og levedyktig drift.

Over all forventning

– Pågangen har vært over all forventning, sier fundraisingansvarlig hos Blå Kors Kristiansand, Ronnie Jacobsen. Mange ønsker å knytte seg til dette viktige arbeidet, noe vi er svært takknemlige for. Takket være støtten fra næringslivet kan vi skape trygg og meningsfull aktivitet for enda flere barn og unge i regionen, sier han videre.

Det var i desember 2017 at Kristiansand kommune henvendte seg og spurte om Blå Kors Kristiansand kunne påta seg samfunnsansvaret med å videreføre driften av hallen. Etter omfattende oppussing og bygging for nærmere tre millioner kroner, kunne daværende ordfører Harald Furre åpne det som fremstod som en av de flotteste aktivitetsparkene i landet, i september 2018.

Vision Aktivitetspark gir et tilbud til barn, unge og voksne i alle aldersgrupper som ønsker å drive med skating, parkour, sparkesykling, rulleskøyter og BMX. Siden den gang har pågangen vært svært stor. Fra noen få som var med da Vision åpnet i nyoppusset drakt, til godt over hundre daglige brukere i dag, og tallet er økende.