Gino Bless engasjerte Søgne-elever

– Det er håp, du er verdifull og husk at du kan ta gode valg. Det var nesten som om man kunne høre knappenålen falle da Blå Kors Chat-senter og rap artisten Gino Bless fredag gjestet Tinntjønn ungdomsskole i Søgne for å snakk om SnakkOmPsyken, og hva som kan være fint å gjøre når de tunge tankene kommer.

Av Ivar Eidsaa

Jan-Erik Mæland, kjent under artistnavnet Gino Bless, var invitert for å holde en appell om viktigheten av å ha noen å snakke med når livet er tøft. Han trakk paralleller til sitt eget liv. Gino vokste opp i Bergen med en far som var voldelig og som ruset seg, og en mor som slet med depresjoner og andre psykiske utfordringer.

– Far hadde det vondt på innsiden fordi da han selv vokste opp, ble han slått av sin egen far. Min mor ble slått av sin far. De vonde følelsene som de hadde båret på i alle år ble svært vanskelig for å håndtere. For min fars vedkommende valgte han å flykte til rus og aggresjon, fortalte Gino Bless.

Hadde mye bagasje

– Da min mor og far fikk meg, ville de gi meg en god oppvekst, slik foreldre skal gjøre det for sine barn; å være der med trygghet, omsorg og å være til stede. Men da mor og far møtte hverandre, ble det som en eksplosjon av følelser, fordi de hadde så mye bagasje, fortalte han.

– Konsekvensen ble at jeg vokste opp i en utrygg hverdag, hvor jeg aldri visste hva som skjedde. Var mor og far hjemme, hvordan var far hvis han var hjemme? Ville han være ruset, ville han slå? Ville mor smile til meg? Far hadde et hat til livet fordi han ble sviktet da han var barn og ungdom.

Viktige valg

– Min far kom inn i et kriminelt nettverk. Det begynte på ungdomsskolen. Han røykte en joint, var med på en fest der, gjorde et lite brekk der, og etter hvert balet det på seg. Far søkte gjengen i stedet for å ta vare på familien, på min mor og meg. Det var i gjengen han kjente på beskyttelse, trygghet og kameratskap. Sliter du hjemme, er det lettere å søke ut og finne andre å være sammen med, sa Gino Bless.

– De valgene du og jeg tar er viktige. Drikker du på den festen, røyker en joint på en annen, og henger med dem som drar deg med inn i en kriminell hverdag, sitter du plutselig i «dritten».

Han kunne fortelle at som barn følte han seg lite verdt og lite elsket. Han fikk aldri telefonen fra far om at far elsket ham, at han var verd noe. Oppveksten ble derfor svært vanskelig.

– En slik situasjon gjør noe med tankene og følelsene dine, fortalte Gino.

Kom til en fosterfamilie

– Jeg slet skikkelig. Jeg ble urolig på skolen, jeg ble en outsider, fordi følelsene på innsiden «bråkte» så mye. Ingen så hva som skjedde på innsiden. Da de så en som var ukonsentrert og bråkete, var det fordi jeg satt og tenkte på hva som ville skje når jeg kom hjem.

– Far tok mange dumme valg. Som en konsekvens valgte mor og far å gå fra hverandre. Jeg kom under barnevernets omsorg, og kom tilslutt til en fosterfamilie som tok seg av meg.

– Jeg er ikke her for å sette pekefingeren på dere og si at «ikke gjør det» og «ikke gjør det», men kun si dette: De valgene du tar betyr noe. Valget jeg tok om å takke til å komme til fosterfamilien, endret mitt liv. Et annet var å reise til Kristiansand for å gå på bibelskole, og et tredje å skrive og lage musikk. Hvis du har en drøm, så kan det ta tid. For meg tok det over 30 år før jeg traff min far og ble forsonet med ham. En drøm kan ta tid, men gi ikke opp. Det er håp.

– Stopp aldri å drømme!

– Stopp aldri å drømme, og er det noe i livet ditt du strever med og synes er vanskelig, så finn noen du har tillit til og som du kan snakke med. Det var nettopp det å ha noen å snakke med, som ble vendepunktet i mitt liv, fremholdt han.

– Du er verdifull slik du er, du er unik, sa Gino Bless.

Benedicte F. Jonassen som er fagleder i SnakkOmPsyken.no kunne fortelle at SnakkOmPsyken er en hundre prosent anonym chat-tjeneste.

– Det betyr at vi kan ikke vite hvem du er når du tar kontakt, forteller Benedicte F. Jonassen.

– Ikke gå og bær på det vonde alene

– SnakkOmPsyken ble startet fordi vi vet at det er mange som går og bærer på tunge tanker og følelser alene. Det å snakke om vonde ting tidlig er med på å forebygge, slik at ikke situasjonen blir verre senere. SnakkOmPsyken skal være ungdommens samtalepartner via chat. Går du med vonde tanker og følelser, håper vi du tar kontakt og deler det med oss, formidlet Jonassen til elevene.

– Å snakke om det som er gøy, er kjempeviktig, og så må vi trene oss på å snakke om det som er vanskelig, sa Jonassen til elevene.

Blå Kors Chat-senter og Folkhelsprogrammet arrangerer en rekke skoleturneer i 2020. Dette er for å opplyse ungdom i dag om at det er viktig å ikke gå å bære på ting alene, at det er viktig å dele tunge tanker og følelser med noen.

– Dette tror vi er et viktig forebyggingsarbeid, sa Jonassen.

– Psyken er tanker og følelser vi går rundt med hver eneste dag. Det kan være gode tanker, og det kan være vonde tanker. Da er det viktig å snakk med noen om det som gjør vondt, om det som kverner, sier Benedicte F. Jonassen.

Fakta om Folkehelseprogrammet Sone & Some (Sosiale nettverk & sosiale medier):

Prosjektet tar sikte på å øke livskvaliteten for unge i alderen 13-24.

Gjennom rusforebyggende aktiviteter og livsgledefremmende nettverk er målet at unge skal få en bedre og nærere kontakt med foreldre, voksenpersoner og kommunens tilbud, både fysisk og digitalt, slik at de kan oppleve å bli sett og hørt for den de er, og bli hjulpet gjennom utfordringer som kommer i ungdomstiden.

Prosjektet Sone & Some inngår som del av et folkehelseprogram i regi av Folkehelsedirektoratet og er initiert av regjeringen Solberg. Det overordnede målet med «Program for Folkehelsearbeid» i kommunene er en bedre psykisk helse og livskvalitet i befolkningen. Her i regionen er det Blå Kors som det samarbeides med for å nå målene som er satt.

Regjeringens mål er å bidra til at alle kommuner innen 2027 har økt kapasitet og kompetanse til å drive et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid som fremmer barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Fire større folkehelseprosjekter er igangsatt, hvorav Sone & Some er ett av disse.