Forside

For å søke behandling hos oss behøver vi en henvisning, fordi vi er en spesialisthelsetjeneste innenfor rusbehandling. Det må fremkomme i henvisningen at ønsket er å gjennomføre behandling hos Blå Kors Loland Behandlingssenter.

Våre tilbud

Fritt behandlingsvalg

Når pasienten har fått et tilbud om behandlingsstart ved en annen behandlingsinstitusjon enn Blå Kors Loland Behandlingssenter, kan pasienten benytte seg av retten til fritt behandlingsvalg og velge Blå Kors Loland Behandlingssenter som sitt behandlingssted.
Les mer om fritt behandlingsvalg.

Aktuelt

Les mer fra Blå Kors