Tips og ressurser til menigheter

Jobber du med barn og unge eller diakoni? Her har vi samlet nyttige tips og ressurser for å styrke menigheter og kristne foreningers arbeid. Ta gjerne kontakt om du ønsker veiledning eller tips til bruk av disse ressursene.

Bilde av Blå Kors Snakkekort med symboler av alkohol, narkotika, m.m.

Hjelp til gode samtaler med ungdom

Blå Kors Snakkekort er et vertkøy for gode samtaler med konfirmanter og andre ungdommer om alkohol, gaming, mobbing og andre aktuelle tema.

Konfirmantundervisning

Hvordan snakke med ungdom om alkohol og rus? «Sunt og sant» er et film- og samtaleopplegg for ungdom om rus og seksualitet.

Arbeid med tweens (9-13 år)

Hvordan lykkes med tweensarbeidet? Og hvordan ruste barn i denne alderen for ungdomslivet? Her finner du film- og samtaleopplegg om blant annet nettvett, gruppepress og grenser.

Ung gutt som smiler med skateboard under armen. Blå Kors barn og unge.

Nyskapende og diakonalt arbeid med barn og unge

Få inspirasjon og tips til å videreutvikle treffsikre tilbud som møter barn og unges behov. Her finner du opptak av konferanser om dette temaet og nyttige ressurser.

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
Støtte Blå Kors sitt arbeid?

Webinar: Se de usynlige barna

Barn og unge som lever i hjem med utfordringer knyttet til alkohol, rus og vold er ofte usynlige. I dagens koronasituasjon kan disse barna bli vanskeligere både å oppdage og følge opp. Hva kan du som er ansatt eller frivillig i menighet gjøre? Cathrine Dahle som er psykologspesialist i Blå Kors Kompasset er en av de som deler av sine tips og erfaringer. (Trykk på CC nederst i høyre hjørne for å skru på teksting.)

Program: 03:00: Introduksjon (Janne Dale Hauger, Blå Kors), 05:29 Hvorfor angår det kirken (Jan Christian Kielland, Kirkerådet), 09:09 Hvem er de usynlige barna (Cathrine Dahle, Blå Kors Kompasset Lillehammer), 38:00 Råd og tips til menigheter (Dina Willemse, Kirkelig Ressurssenter), 49:59 Å møte barn og unges behov i koronatid (Kim Andre V. Bjerkestrand, Forandringshuset Drammen), 56:56 Takk for nå (Janne Dale Hauger, Blå Kors)

Her finner du flere tips og råd til lokal handling i koronatider, med nyttige spørsmål til refleksjon og huskelister ved oppstart av nytt arbeid.

Er du bekymret for et barn? Første råd: Ta magefølelsen på alvor. Les videre i vår veileder.

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
Følg med på hva som skjer

Spørsmål?

Ønsker du veiledning, eller mer informasjon om våre opplegg eller tilbud til barn og unge? Ta kontakt med oss!

En rekke kirkesamfunn og kristne organisasjoner er medlemmer i Blå Kors. Vårt oppdrag er å styrke deres forebyggende og diakonale arbeid.

Janne Dale Hauger

Rådgiver Forebygging – Blå Kors Hovedkontor
+47 405 14 194

Fakta om Blå Kors

Blå Kors er den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling.

Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.