Oppfordrer ungdom til å snakke om psyken

En tankefull jente som ser ut av vinduet. Det er mange som bekymrer seg rundt koronavirus

På under et år har SnakkOmPsyken.no mottatt 4000 henvendelser om alt fra vanskelige tanker, kjærlighetssorg, utenforskap, til selvmordstanker. I disse dager er det bekymringer rundt koronavirus.

– SnakkOmPsyken.no ble startet fordi vi vet at det er mange som går og bærer på tunge tanker og følelser alene. Det å snakke om vonde ting tidlig er med på å forebygge, slik at ikke situasjonen blir verre senere, forteller Benedicte F. Jonassen, som er fagleder i SnakkOmPsyken.no.

SnakkOmPsyken skal være ungdommens samtalepartner via chat. Går du med vonde tanker og følelser, håper vi du tar kontakt og deler det med oss, oppfordrer Jonassen.

Benedicte F. Jonassen er fagleder i SnakkOmPsyken.no.

– Å snakke om det som er gøy, er kjempeviktig, og så må vi trene oss på å snakke om det som er vanskelig, forteller Jonassen.

– Ikke gå og bær på det vonde alene

– Psyken er tanker og følelser vi går rundt med hver eneste dag. Det kan være gode tanker, og det kan være vonde tanker. Da er det viktig å snakk med noen om det som gjør vondt, om det som kverner, poengterer Jonassen.

Brukerne er glade for hjelpen

 • Du sier beroligende ting og klarer å forholde deg rolig. Jeg føler at du har hjulpet mer på en kort samtale, enn voksne har på et halvt år. 
 • Egentlig synes jeg det var veldig tøft av meg å komme hit å snakke, fordi jeg trodde egentlig at jeg aldri kom til å oppsøke hjelp, men jeg er veldig glad for at jeg gjorde det! Tusen takk for at dere har denne chatten, og hjelper oss som trenger det! Det er veldig bra! Vi er veldig heldige som får snakke med folk som dere.

Fakta

 • SnakkOmPsyken.no startet opp 10. oktober 2019 på «Verdensdagen for psykisk helse» i regi av Blå Kors Kristiansand
 • Åpningstider er søndag til torsdag hver uke, fra klokka 15-21
 • 100% anonym chatte-tjeneste
 • Til nå har tjenesten hatt over 4000 henvendelser
 • Chatte-tjenesten er for barn og unge mellom 9-19 år
 • Vi har også en chatte-tjeneste for snakkommobbing.no

Skoleturné for å opplyse ungdom

SnakkOmPsyken.no og Folkehelseprogrammet på Agder arrangerte nylig en stor skoleturné. Der ble ungdom opplyst om å ikke bære på ting alene, og at det er viktig å dele tunge tanker og følelser med noen. Med seg på turné hadde de med Jan-Erik Mæland, kjent under artistnavnet Gino Bless.

Han trakk paralleller til eget liv. Gino vokste opp i Bergen med en far som var voldelig og som ruset seg, og en mor som slet med depresjoner og andre psykiske utfordringer.

– Far hadde det vondt på innsiden, fordi da han selv vokste opp ble han slått av sin egen far. Min mor ble slått av sin far. De vonde følelsene som de hadde båret på i alle år ble svært vanskelig å håndtere. For min fars vedkommende valgte han å flykte til rus og aggresjon, forteller Gino Bless.

Vokste opp i en utrygg hverdag

– Da min mor og far fikk meg, ville de gi meg en god oppvekst, slik foreldre skal gjøre for sine barn; å være der med trygghet, omsorg og tilstedeværelse. Men da mor og far møtte hverandre, ble det som en eksplosjon av følelser, fordi de hadde så mye bagasje, fortalte han.

Bless vokste opp i en utrygg hverdag. Han visste aldri hva som ville møte ham.

– Var mor og far hjemme? Hvordan var far hvis han var hjemme? Ville han være ruset, ville han slå? Ville mor smile til meg? Far hadde et hat til livet fordi han selv ble sviktet.

Faren søkte trygghet utenfor familien

– Min far kom inn i et kriminelt nettverk. Det begynte på ungdomsskolen. Han røykte en joint, var med på en fest, gjorde et lite brekk og etter hvert ballet det på seg.

– Far søkte gjengen i stedet for å ta vare på familien, på min mor og meg. Det var i gjengen han kjente på beskyttelse, trygghet og kameratskap. Sliter du hjemme, er det lettere å søke ut og finne andre å være sammen med, forteller Bless.

– De valgene du og jeg tar er viktige. Drikker du på den festen, røyker en joint på en annen, og henger med dem som drar deg med inn i en kriminell hverdag, sitter du plutselig i «dritten».

Gino Bless

Kom til en fosterfamilie

Gino Bless forteller at som barn følte han seg lite verdt og lite elsket. Han fikk aldri telefonen fra far om at pappa elsket ham, at han var verd noe. Oppveksten ble derfor svært vanskelig.

– En slik situasjon gjør noe med tankene og følelsene dine, sier han.

– Jeg slet skikkelig. Jeg ble urolig på skolen, en outsider, fordi følelsene på innsiden «bråkte» så mye. Ingen så hva som skjedde på innsiden. Da de så en som var ukonsentrert og bråkete, var det fordi jeg satt og tenkte på hva som ville skje når jeg kom hjem.

– Far tok mange dumme valg. Som en konsekvens valgte mor og far å gå fra hverandre. Jeg kom under barnevernets omsorg, og kom til slutt til en fosterfamilie som tok seg av meg.

Gi støtte og trygghet til barn, unge og familier som trenger noen å snakke med. I disse tider er det mange som er bekymret og redde.

– Stopp aldri å drømme!

– Stopp aldri å drømme, og er det noe i livet ditt du strever med og synes er vanskelig, så finn noen du har tillit til og som du kan snakke med. Det var nettopp det å ha noen å snakke med, som ble vendepunktet i mitt liv.

– Du er verdifull slik du er, og unik, forteller Bless.

Fakta om Folkehelseprogrammet Sone & Some

 • Prosjektet tar sikte på å øke livskvaliteten for unge i alderen 13-24.
 • Gjennom rusforebyggende aktiviteter og livsgledefremmende nettverk er målet at unge skal få en bedre og nærere kontakt med foreldre, voksenpersoner og kommunens tilbud, både fysisk og digitalt, slik at de kan oppleve å bli sett og hørt for den de er, og bli hjulpet gjennom utfordringer som kommer i ungdomstiden.
 • Prosjektet Sone & Some (sosiale nettverk & sosiale medier) inngår som del av et folkehelseprogram i regi av Folkehelsedirektorate. Det er initiert av regjeringen Solberg.
 • Det overordnede målet med «Program for Folkehelsearbeid» i kommunene er en bedre psykisk helse og livskvalitet i befolkningen. I regionen Agder er det Blå Kors som det samarbeides med for å nå målene som er satt.
 • Regjeringens mål er å bidra til at alle kommuner innen 2027 har økt kapasitet og kompetanse til å drive et systematisk og langsiktig folkehelsearbeid, som fremmer barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Fire større folkehelseprosjekter er igangsatt, hvorav Sone & Some er ett av disse.
I Blå Kors Kompasset har vi også en tjeneste for deg mellom 13 og 35 år som har vokst opp i hjem med rusavhengighet. Du kan få terapi på nett, i hele landet. Tjenesten er gratis.
Senest oppdatert: 9. December 2020

Was this helpful?