Spesialisert behandling i hjertet av Oslo

Vi tilbyr behandling på dagtid uten innleggelse. Tilbudet er for mennesker som har problemer med rus, data- og pengespill. Vi har også egne behandlingstilbud for pårørende.

Blå Kors Poliklinikk Oslo er en spesialisthelsetjeneste. Det innebærer at du må ha en henvisning for å få behandling hos oss, og at det er gratis for deg etter at du har fått innvilget frikort. Hos oss jobber det psykologspesialister, leger, familieterapeuter, sosionomer, sykepleiere med spesialutdanning og psykomotorisk fysioterapeut.

Du kan få henvisning fra fastlege, psykolog eller NAV. Ta gjerne kontakt med oss om du har noen spørsmål.

Om Blå Kors Øst

Blå Kors Poliklinikk Oslo er del av Blå Kors Øst, sammen med døgnklinikkene Blå Kors Behandlingssenter Eina og Blå Kors Behandlingssenter Slemdal. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) på oppdrag fra Helse Sør-Øst (HSØ), Klinikkene har hver for seg selvstendige driftsavtaler med oppdragsgiver HSØ. Her finner du mer informasjon og hvem som er kontaktpersoner

Aktuelt fra Blå Kors

RSS-feil: A feed could not be found at `https://blakors.dev.dekodes.no/category/bla-kors-poliklinikk-oslo/feed/`; the status code is `200` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`

Innsikt

RSS-feil: A feed could not be found at `https://blakors.dev.dekodes.no/feed/?post_type=article`; the status code is `200` and content-type is `text/html; charset=UTF-8`