Brukertilfredshet

Blå Kors Poliklinikk Oslo gjennomfører brukerundersøkelser årlig og har gode resultater. Pasientene svarer på om de opplever at de blir involvert i behandlingen, om behandlingsforløpet evalueres underveis, om de blir møtt på en hyggelig måte, om de synes det er lang ventetid, og de kommenterer på hva de tenker om tilbudene vi har.

Undersøkelse etter endt behandling

Vi har også en annen viktig og stor undersøkelse som heter EXIT: Etter endt behandling svarer pasientene og behandlerne (uavhengig av hverandre) på 3 spørsmål om hvordan de har det. 87 % av pasienter som har hatt behandlingsplan og gått her over litt tid svarte på denne i 2019.