Individualterapi

De første samtalene vil fokusere på kartlegging av livssituasjon og problemet du søker hjelp for. Du og din behandler vil i samarbeid utarbeide en plan for behandlingen du får hos oss.

Hos Blå Kors Poliklinikk Oslo har vi et helhetlig perspektiv. Det innebærer at vi også behandler psykiske problemer som angst, depresjon og relasjonelle vansker dersom det er aktuelt.