Om oss

Blå Kors Poliklinikk Oslo er spesialisthelsetjeneste innen tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Vi tilbyr behandling for mennesker som strever med:

 • alkoholproblemer
 • andre rusproblemer
 • pengespillproblematikk
 • dataspillproblematikk

Vi gir også selvstendige tilbud til pårørende.

Behandlingen er et tilbud på dagtid uten innleggelse. Vi skreddersyr behandlingsopplegg sammen med pasienten som passer med livsstil, familiesituasjon, nettverk og jobb.

Visjon og verdier

Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors mulighet for mestring og mening

Våre verdier:

 • Medmenneskelighet
 • Verdighet
 • Egenkraft
 • Kvalitet

Slik foregår behandlingen:

Behandling skjer ved at man går i individuell terapi hos en terapeut som er behandlingsansvarlig. Men behandlingen kan også foregå på andre måter og med kombinasjon av flere andre tilnærminger:

 • par/familieterapi
 • gruppeterapi
 • kurs
 • psykomotorisk fysioterapi
 • utvidet poliklinisk tilbud

Vi skreddersyr behandlingen for deg

Hos oss får alle en terapeut som er behandlingsansvarlig. Vi har terapeuter med høy kompetanse på feltet.

Hvem samarbeider vi med?

Blå Kors Poliklinikk Oslo samarbeider med andre instanser, institusjoner og personer som kan være viktige for deg, dersom du ønsker det. Dette kan være fastlege, arbeidsgiver, DPS, døgninstitusjoner, NAV, familiemedlemmer og andre.

Vi samarbeider med Familieklubbene i Norge, som holder til i våre lokaler. Vi samarbeider også med andre virksomheter i Blå Kors, som Blå Kors steg for steg, Blå Kors kompasset og Blå Kors barnas stasjon, hvis det er ønskelig for pasientene våre.

Tverrfaglig spesialisert behandling

Blå Kors Poliklinikken Oslo er en av flere spesialisthelsetilbud i Blå Kors. I denne filmen blir du nærmere kjent med oss:

Glimt fra 2021

Blå Kors poliklinikk, Oslo er 1 av 7 tverrfaglig spesialisert behandlings-virksomheter i Blå Kors. Vi har et bredt spekter av behandlingstilbud for rus og avhengighetsrelaterte lidelser.

I publikasjonen «Glimt fra 2021» går det fram at alkohol er hovedrusmiddel hos et flertall av pasientene. Men at det på flere av behandlingsstedene også er mange pasienter med avhengighet til spill, medikamenter og narkotiske stoffer. 35 prosent av de som får behandling er kvinner og aldersspennet er stort; fra 18 til 80 år.

Du kan lese mer om hvordan alkoholmisbruk preget livet til to av våre pasienter, og om veien ut. Les også om pågående forskning. Her får du også flere tall og fakta: