Oppfølging av tannhelse

Alle som har psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer bør regelmessig følges opp av tannhelsepersonell.

Utredning

  1. Har du smerter eller andre problemer i munnen?
  2. Hvor lenge er det siden ditt forrige tannlege-/tannpleierbesøk?
    – Hvis det er mer enn 2 år siden: Hva er årsaken til at du ikke har vært hos tannlege/tannpleier på lang tid?
    – Hvis angst er årsak, må det opplyses om det i henvisningen til tannlege/tannpleier.

Dekning av utgifter

Folketrygden  gir stønad til dekning av utgifter til tannbehandling og om muligheter for økonomisk stønad til tannbehandling etter sosialtjenesteloven.

Blå Kors samarbeidet med privat tannhelsetjeneste for å gi tannbehandling de de som ikke får hjelp i den offentlige tannhelsetjenesten. Er du pasient i kategorien «uten særskilt rettighet», og som er 21 år eller eldre, blir henvist i samråd med deg

Får du allerede støtte fra Nav til å betale utgifter for å leve, såkalte levekostnader eller livsopphold, så kan du også få dekket utgifter til tannbehandling. 

Videre oppfølging

Pasienten bør følges tett av tannhelsetjenesten. I hovedsak er det tannhelsepersonell som kaller inn pasientene til oppfølging, men det bør skje i samarbeid med den som er behandlingsansvarlig for pasienten.

Tilstander som gir rett til stønad

Det finnes 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad til dekning av utgifter til tannbehandling etter folketrygdlovens regler.