Hvordan søke behandling?

  • Henvisning: Du trenger henvisning før du kan få helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. For å få dette, ta kontakt med fastlegen/lege, psykolog eller NAV.
  • Tilbakemelding: Når vi har fått henvisningen behandler vi den innen 10 virkedager. Du får da en tilbakemelding om du har fått plass hos oss og når behandlingen kan starte.
  • Egenandel: Når du går til behandling i poliklinikken må du betale egenandel etter samme regler som andre helsetjenester. Etter at du har fått frikort er all behandling gratis.
  • Dine rettigheter: Hvis  vi ikke klarer å holde fristen vi har gitt deg for når helsehjelpen senest skal starte, vil HELFO kontakte deg for å høre om du er interessert i et tilsvarende tilbud fra et annet behandlingssted.

Kontakt

Har du spørsmål om henvisning eller ønsker å komme i kontakt med oss:

Ring oss på telefon 22 99 49 00 og spør etter forløpskoordinator.