Blå Kors

“Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening”

Blå Kors sin visjon
BehandlingstilbudPolikliniskDøgnbehandling
spillavhengighet3-4 uker1 måned
døgnbehandling kvinner2-6 uker
døgnbehandling menn2-6 uker

Hei, her er den blå.

Aktuelt

dfsdfsdfsdfsdfsdfsdf