Behandling for alle i hjerte av Oslo

Vi behandler rus- og avhengighetslidelser, og er også opptatt av pasientens psykiske helse. Blå Kors Behandlingssenter Slemdal er et tilbud i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Hos oss har pasientene plass i inntil 12 måneder.