Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, som tredde i kraft 1. juli 2022, forutsetter at bedriften selv reflekterer om sin påvirkning på menneskerettigheter og arbeidstagerforhold. Innføringen av loven innebærer at alle bedrifter som omfattes av denne må gjennomføre kontinuerlige aktsomhetsvurderinger og gi enhver innsyn i disse vurderingene. Dersom du har spørsmål eller ønsker å vite hvordan Blå Kors jobber med forvaltning av Åpenhetsloven, kan du be om innsyn.
Det gjør du ved å kontakte oss her og vi forplikter oss til å respondere på henvendelsen senest innen tre uker.

Spørsmål om åpenhetsloven

Navn