Om oss

Mange omsorgspersoner ønsker det beste for barnet sitt, men å være en trygg og god omsorgsperson er ikke alltid like lett. Mange omsorgsgivere har med seg en ryggsekk av egne utfordringer. Det kan være en vanskelig oppvekst, traumer, rusmisbruk, fattigdom, utenforskap eller psykiske vansker. Foreldre kan derfor ha behov for å bli møtt på sine egne omsorgsbehov, og trenger en trygg base for å lære å bli gode foreldre.

Blå Kors Barnas Stasjon gir en helhetlig støtte til familier i sårbare livssituasjoner med barn i alderen 0-12 år. Med faglig sterk kompetanse tilbyr vi blant annet veiledning, måltider, gruppetilbud og kurs. Alle som deltar får et tilpasset opplegg etter familiens behov. Vi har også dagsturer og aktiviteter som arrangeres jevnlig. Pent brukte klær, sko og utstyr tilbys, slik at barna har det de trenger for å delta på aktiviteter.

Alle våre tilbud er gratis og du trenger ingen henvisning for å komme til oss. Kombinasjonen av ulike tiltak, i tillegg til muligheten for å følge opp familier over lengre tid, er noe av det som gjør Blå Kors Barnas Stasjon til et unikt sted.

Et trygt sted for alle

Blå Kors Barnas Stasjon har avdelinger rundt i Norge, og er et trygt sted for alle barnefamilier. Vi holder til i hjemmekoselige hus hvor alle skal føle seg velkommen, og bli møtt med respekt og ydmykhet. Vi har egne aktivitetsrom for barn, komfortable samtalerom, store felleskjøkken og kjøkkenhager.

Ønsker du å ta kontakt med Blå Kors Barnas Stasjon er du hjertelig velkommen til det. Sjekk gjerne ut våre avdelinger og ta kontakt med nærmeste stasjon.

Vi tar smittevernhensyn

Vi tilbyr oppfølging til alle familiene under pandemien og har særlig fokus på aktivitet til familienes 9-12 åringer.

Lokale smittevernvernsregler avgjør om oppfølgingen skjer overfor hver familie særskilt, eller om det kan være grupper og turer hvor barn, unge og foresatte fra flere familier er samlet.

Om smittevernhensyn tilsier at vi ikke kan møtes, følger vi opp på telefon og møter eventuelt barn som kan være utendørs.

Ingen kan komme inn på Blå Kors Barnas Stasjon, eller delta i våre arrangement, om de nylig har vært syke med symptomer som beskrevet av Folkehelseinstituttet. Er du i tvil ring og spør en av de ansatte.

Alle vasker hender eller benytter håndsprit ved ankomst til stasjonen, før de spiser og både før og etter lek. Barn som har skitne hender må vaske med såpe og vann, da holder det ikke med håndsprit.

Alle ansatte, tidgivere og deltakere som ikke bor i samme husstand holder minimum 1 meters avstand. Avvik kan forekomme der deltakernes omsorg og/eller sikkerhetsbehov gjør det nødvendig. Det benyttes munnbind der lokale smittevernregler tilsier det.

Alle deltakere i våre aktiviteter skal loggføres, og være mulig å spore med navn og telefonnummer, i tilfelle smitte skulle oppstå.