Barn og spill

Gutt som spiller

Barn og spill er et av fem samtaletemaer til bruk av filmen Eventyrlandet. Opplegget er tilpasset arbeid med tweens (9-13 år).

Gi barna de beste spillene

Spill er en viktig del av svært mange barns hverdag. Det er også anerkjent som en viktig kulturform i samfunnet. Spilling er morsomt og sosialt, og selv om man sitter aleine foran skjermen betyr ikke det at man spiller alene. I dagens spillverden spiller og kommuniserer man med andre enten det er noen i nabohuset eller på den andre siden av kloden.

Dataspill er lærerikt

Reflekter gjerne sammen med barna: Hva kan man bli flinkere til av å spille dataspill?

Velg de gode spillene

Hva er favorittspillene til barna dine? Hvorfor liker de disse spillene?

Hva er aldersgrensene?

Alle spill som utgis i Europa er merket etter PEGIs merkeordning. PEGI står for The Pan European Game Information, og gir deg nyttig informasjon om anbefalt alder og hvilken type innhold et spill har. Merkene finnes på for- og baksiden av omslaget. Det er spillbransjen selv, altså de som lager spillene, som bestemmer alders- og innholdsmerkingen. PEGI-merkingen brukes også til apper på telefoner og nettbrett som er basert på Android (ikke iPhone og iPad).

Aldersmerking

Innholdsmerking

Respekter aldersgrensene

I mange skoleklasser er det slik at noen elever spiller spill med høyere aldersgrense enn egen alder. Det kan være spill som Call of Duty, Far Cry og andre spill som er laget for voksne. Den økende populariteten til spill som Fortnite og Overwatch, som har aldersmerking tolv år, har også ført til at svært mange barn i seks-syvårsalderen spiller skytespill som er beregnet for eldre barn. Og når noen spiller blir det gjerne slik at flere få lyst til å spille.

Vet du hva aldersmerkingen er på favorittspillene til barna dine?

Er det noen av spillene som er populære i klassen eller omgangskretsen til barna dine som har høyere aldersanbefaling enn barnas alder? På pegi.info/no kan du skrive inn tittelen på ulike spill og finne ut hvilken aldersanbefaling et spill har fått. Du kan også gå til barnevakten.no/spill. Der finner du anmeldelser av mange spill, og informasjon om hvem de passer for.

Samtalespørsmål til voksne

• Er det greit at barn og unge spiller spill merket 16 og 18 år når de selv ikke har nådd denne alderen?
• Hva kan man gjøre med situasjonen hvis det blir slik at mange spiller voksenspill?
• Hvilke spill liker barna dine å spille? Hva vet du om disse spillene?
• Har du noen gang spilt dataspill sammen med barna dine? Hva tenker du en slik anledning kan benyttes til?
• Vet du om barna dine har spilt spill med høy aldersgrense? I så fall, hvilke spill var det?
• Hvis barna dine spør om det er greit at de spiller et spill med høy aldersgrense, hvordan tenker du det er lurt å håndtere/svare på dette?
• Ofte er det slik at et spill blir populært i klassen eller i idrettslaget, og det er ikke uvanlig at dette er et voksenspill. Da er det lett for barna å argumentere med at «Men…! Alle andre har jo. Alle andre får lov!» Stemmer det egentlig at alle får lov?
• Har du noen gang snakket med andre foreldre i nærmiljøet om barnas spilling? Hva snakket dere om?
• Hvilke kjøreregler kan vi som foreldregruppe bli enige om i fellesskap?

Samtalespørsmål til barn

• Er det greit å spille spill merket 16 og 18 år når man går på barne- og ungdomsskolen? Hvorfor/hvorfor ikke?
• Er det greit å spille spill med aldersanbefaling 12 år om man er yngre enn dette? Hvorfor/ hvorfor ikke?
• Hva kan man gjøre med situasjonen hvis det blir slik at mange spiller spill med høyere aldersgrense enn deres egen alder?
• Hvem er tøffest? De som ikke bryr seg om aldersgrenser, eller de som tør å si nei?
• Har du noen gang prøvd å få mamma og pappa til å gi deg lov til å spille et spill du egentlig ikke er gammel nok til å spille?
• Når man har lyst til å spille et voksenspill, og man samtidig vet at andre i klassen eller i idrettslaget spiller dette spillet, da er det lett å si følgende: «Men…! Alle andre har jo. Alle andre får lov!» Stemmer det egentlig at alle får lov?
• Synes du det skal være greit å spille et spill med høyere aldersanbefaling dersom mange av vennene og venninnene dine får lov til å spille det? Hvorfor/hvorfor ikke?
• Mange spill har mye skyting, slåsskamper og annen vold. Tror dere man kan bli påvirket av det man ser og gjør i spill?
• Vet foreldrene dine hvilke spill du liker å spille? Vet de hva du spiller, eller bare litt av det?
• Skulle du ønske at foreldrene dine eller andre voksne snakket mer med deg om spillene du liker?

Senest oppdatert: 14. April 2020

Was this helpful?