Barn, unge og familie

Blå Kors jobber forebyggende, spesielt mot barn og unge. Vi har videregående skoler, egen barne- og ungdomsorganisasjon, Blå Kors kompasset med tilbud for pårørende fra 13-35 år, Blå Kors chat-senter som er en arena for ungdom til å snakke anonymt med fagfolk, og Blå Kors barnas stasjon som hjelper sårbare barnefamilier.