Våre tilbud til barn og unge

Blå Kors jobber forebyggende, spesielt mot barn og unge. Vi har videregående skoler, egen barne- og ungdomsorganisasjon, Blå Kors Kompasset med tilbud for pårørende fra 13-35 år, Blå Kors Chat-senter som er en arena for ungdom til å snakke anonymt med fagfolk, og Blå Kors Barnas Stasjon som hjelper sårbare barnefamilier.

Barn og unge