Jul

Ikke alle barn gleder seg til jul
Illustrasjonsfoto

Gi en julegave til barn og unge som gruer seg til jul

Du kan også gi på sms, ved å sende BK JUL til 2210 ( 200 kr ) eller VIPPS eksempelvis kr. 250 til 13130.

Ikke alle barn gleder seg til jul. Da vet barn som «Ella» at det vonde og vanskelige i hverdagen ofte blir verre.

Hun er bare ett av mange barn i Norge som vokser opp i hjem med rus og alkohol. Din gave bidrar til at barn og familier kan få den hjelpen de trenger.

Tusen takk for at du vil gjøre en forskjell så barn og unge kan få oppleve en god julefeiring og en tryggere barndom 💙

Dette går din støtte til:

Tre barn som lager mat sammen

Julefeiring og julegaver til barn og familier som har det vanskelig

Høytider kan ofte forsterke problemer for barn som vokser opp i hjem, der foreldrene sliter. Derfor er det godt å være sammen med andre på juleaften.

Vi arrangerer julefeiring på juleaften for familier, serverer julemiddag og barna får gaver. Ikke minst opplever alle et godt felleskap sammen med våre ansatte og frivillige hjelpere. Familiene som ikke har mulighet til å komme, hjelper vi med innkjøp av blant annet julegaver.

mange barn og unge vokser opp i hjem med rus. Vil din bedrift være med å gjøre en forskjell trenger vi flere ressurser til å styrke dette arbeidet.

Støtte og hjelp til barn og unge som har vokst opp i hjem med alkohol og rus

Når barndommen har vært preget av utrygghet er det mange opplevelser og følelser som skal bearbeides. Blå Kors Kompasset tilbyr gratis terapi og rådgivning  til unge og unge voksne som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer. 

Veiledning og støtte også på nett gjør at vi kan tilby hjelp i hele Norge. Her møte de som trenger det trygge fagpersoner med lang erfaring.

Jente og mann som blåser såpebobler

Støtte til familier i sårbare situasjoner

Alle foreldre ønsker det beste for barnet sitt, men å være en trygg og god voksen er ikke alltid like lett. Mange foreldre kan selv ha hatt en vanskelig oppvekst med rus, fattigdom eller psykiske utfordringer.

Gjennom Blå Kors Barnas Stasjon får foreldre opplæring og råd til å takle foreldrerollen bedre. Vi gir helhetlig støtte til familier med barn i alderen 0 – 14 år. De får blant annet veiledning, måltider, ferietilbud, gruppetilbud og kurs gjennom hele året.

Les om hvordan du kan være en god voksen for et barn som har det vanskelig hjemme.

Fakta om Blå Kors

Blå Kors er den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge.

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling.

Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Pengene når fram

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til en hver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.

Du kan også gi på sms, ved å sende BK JUL til 2210 ( 200 kr ) eller VIPPS eksempelvis kr. 250 til 13130.